prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek

Email jstasiek@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 25 16, (58) 347 19 29
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jstasiek

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Wydział Mechaniczny
Budynek Laboratorium Maszynowego pokój 109
Numer telefonu (58) 347 25 16, (58) 347 19 29

Wiadomość dla studentów

 • Prowadzenie wykładów: wymiana ciepła, termodynamika techniczna, odnawialne źródła energii, spalanie (w języku polskim i angielskim);

 

 • Kierowanie współpracą międzynarodowa w ramach programu SOCRATES
  i ERASMUS z Royal Institute of Technology (KTH), Sztokhol, Szwecja; University Genoa, Genua, Włochy; City University i Brunel University, Londyn, Wielka Brytania; University of Roma, La Sapienza, Rzym, Włochy; University of Palermo, Palermo, Włochy;

Notka biograficzna

Urodzony 31.01.1948r.. w Kwidzynie, żona Jadwiga – mgr chemii, syn Adam (40lat) – dr nauk technicznych, Politechniki Koszalińskiej (2011) oraz absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (2000)., synowa Anna, wnuki – Jan i Krzysztof
 

Studia i rozwój naukowy:

 • 1972 – mgr inż. mechanik, Wydział Budowy Maszyn PG
 • 1975 – dr inż. nauk technicznych, Wydział Budowy Maszyn PG
 • 1985 – dr hab. nauk technicznych, Wydział Budowy Maszyn PG
 • 1992 -  Degree of Doctor of Philosophy (PhD), City University Londyn U.K.
 • 1995 – Degree of Doctor of Science (DSc), City University, Londyn, UK
 • 1998 – profesor, Prezydent RP

Ważniejszy dorobek naukowy:
 

 • Autor i współautor ponad 300 publikacji naukowych w tym 14 monografii
  i książek naukowych wydanych w USA i Wielkiej Brytanii i Polsce, 21 artykułów z listy JCR, 4 podręczników i skryptów dydaktycznych oraz około 270 publikowanych artykułów i recenzowanych  prezentacji konferencyjnych
 • Promotor 6 doktorów ( w tym 2 zagranicznych)
 • Opiekun ponad 60 prac inżynierskich i magisterskich w tym większość w j. angielskim na kierunku angielskojęzycznym realizowanym na Wydziale Chemicznym (EPM)
 • Dwukrotny Dziekan Wydziału Mechanicznego ( w latach 2008-2012, 2012-2016)
   i Kierownik Katedry Techniki Cieplnej (2000-2012)
 • Kierownik i główny wykonawca 13 projektów badawczych KBN, MNiI oraz MNiSzW, które w większości tematycznie wiążą się z obszarem Termodynamiki
  i Termo-mechaniki, Mechaniki Płynów Wizualizacji Procesów Cieplno-przepływowych i  Konwersji Energii (spalanie, zgazowanie)

/mech.pg.edu.pl/documents/174686/0/J.Stasiek_informacje_WWW_pl

Born of 31 January 1948 in Gdansk, wife Jadwiga – chemist, son Adam (40), PhD in Mechanical Engineering, awarded by Koszalin University of Technology (KUT, 2011) and MSc in Hydrotechnic and Civil Engineering (GUT, 2000), daughter in law – Anna, two grandson –Jan and Krzysztof

Study experience:

 • MSc, MEng – Faculty of Mechanical Engineering, Gdansk University of Technology (GUT), Industrial Apparatus Speciality (Refrigeration) – 1966-1972
 • PhD – Faculty of  Mechanical Engineering, GUT, 1975
 • Dr Hab – Faculty of Mechanical Engineering, GUT, 1985
 • PhD – School of Engineering, City University, London, 1992.
 • DSc – School of Engineering, City University, London, 1995
 • Professor – Awarded by President of Poland, 1998

Scientific achievement:

 • number of published works – over 300(including 14 chapters in monographs, 21 JCR papers, 4 students books, over 270 papers in conferences proceedings, and over 440 citations from Web of Science;
 • supervisor in 6 completed doctoral studies and more thon 60 undergoing studies;
 • head of 13 KBN, MNiSW and MNiI projects;
 • reviewer of over 10 research projects and some PhD, DSc dissertations;

://mech.pg.edu.pl/documents/174686/0/J.Stasiek_informacje_WWW_eng