mgr Katarzyna Czarnecka

Email katczarn@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 64 35
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/katczarn

Zajmowane stanowiska

Główny specjalista
Miejsce pracy Biuro Wydziału Mechanicznego, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 304
Numer telefonu (58) 348 64 35
Email katarzyna.czarnecka@pg.edu.pl