mgr inż. Barbara Kowalska

Email barkowal@pg.edu.pl

Notka biograficzna

mgr inż. 2015r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Mechatronika

Obszary badań:

*Sterowanie optymalne przy Energetycznym Wskaźniku Jakości,

*Dynamika układów biomechanicznych,

*Dynamika układów w Metodzie Elementów Skończonych.

 

Mgr inż. Barbara Kowalska w 2015 roku ukończyła studia na Wydziale Mechanicznym PG. W roku 2015 rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym PG w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. W 2016 roku rozpoczęła pracę na Wydziale Mechanicznym na stanowisku asystenta w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki. W swojej pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim sterowaniem optymalnym przy Energetycznym Wskaźniku Jakości ze sprzężeniem od pochodnej wektora stanu.

W ramach pracy dydaktycznej Barbara Kowalska prowadzi lub prowadziła przedmioty: Mechanika (I, II), Wytrzymałość Materiałów (I, II), Informatyka (I, II, III), Modelowanie Układów Mechatronicznych.

 

ENG:

MSc. Eng. 2015 - Gdańsk University of Technology; Faculty of Mechanics; Mechatronics.

Fields of scientific research:

*Optimal control with Energy Performance Index,

*Dynamics of biomechanical structures,

*Dynamics with Finite Element Method.

 

Najważniejsze publikacje/key publications:

*Kaliński K., Chodnicki M., Kowalska B., Kmita P.: Analysis of Crash Computation on a Basis of the Principle of Linear Momentum and Kinetic Energy. W: Mechatronics: Ideas, Challenges, Solutions and Applications. Springer International Publishing Switzerland 2016, s. 113-129