Jacek Łuczywo

Email jaluc@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 10 74, (58) 347 22 79
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jaluc

Zajmowane stanowiska

Technolog
Miejsce pracy Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów, Wydział Mechaniczny
Budynek Laboratorium Maszynowego N7 Laboratorium
Numer telefonu (58) 347 10 74, (58) 347 22 79