mgr inż. Katarzyna Mazur

Email katmazur@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/katmazur

Zajmowane stanowiska

Asystent
Miejsce pracy Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów, Wydział Mechaniczny
Gmach Główny, 221

Wiadomość dla studentów

Grafika Inżynierska 2 

Tabliczka rysunkowa - prawidłowe marginesy
Tabliczka rysunkowa - wycentrowane marginesy - w ustawieniach drukowania wybieramy dopasuj do arkusza
Tabliczka rysunkowa A3 - prawidłowe marginesy

Projekt 2

Do  wykonania macie Państwo rysunek wykonawczy elementu obrotowego. Rysunek wykonujecie na kartce papieru i tu mamy następujące wytyczne:

  • nie musi to być czysty papier, może być w kratkę lub w linie (taki, jaki macie w domu)
  • nie musi mieć nadrukowanej tabliczki i ramki rysunkowej (jeśli nie macie Państwo w domu drukarki to proszę narysować obramowanie i zaznaczyć miejsce w którym powinna znaleźć się tabliczka rysunkowa. Marginesy ramki to 5mm od górnej, prawej i dolnej krawędzi arkusza i 25 mm od lewej krawędzi. Tabliczka rysunkowa to prostokąt o wysokości 40 mm mierzony od dołu kartki -> szablon ) W razie wątpliwości pytać!
  • jeśli nie macie w domu arkuszy A4 można skleić dwie kartki zeszytu A5 lub wyrwać kartkę z jego środka (to też jest A4)

Krótkie przypomnienie najważniejszych wiadomości znajdziecie Państwo tu: wprowadzenie
Przykładowe rozwiązanie zadania 1 tu: Przykład 1
Przykładowe rozwiązanie zadania 2 tu: Przykład 2

Ten projekt ma 3 możliwe zadania, każdy Student/Studentka wykona jedno, zgodnie z podziałem:
Osoby, których nr indeksu kończy się na:
0-2 Projekt 6
3-6 Projekt 7
7-9 Projekt 8

Termin przesłania projektu do swoich prowadzących to piątek 27.03 do tego czasu możecie się Państwo z nami konsultować (niestety tylko zdalnie).
Mail musi zawierać:
W temacie : Projekt GI2+nazwa kierunku studiów
Treść wg uznania
Poniżej każdej Państwa wiadomości musi znaleźć się imię, nazwisko, nazwa kierunku studiów, nr indeksu i nazwisko prowadzącego projekt
<- podkreślam, każdej!!!!!!!

Ze względu na powiększenie o jedną, ilości grup projektowych studenci kierunku Mechatronika otrzymają ode mnie 20.03.2020 wiadomość o tym, kto będzie ich prowadzącym projekt (zmiana obejmie 9 studentów).

Notka biograficzna

Katarzyna Mazur jest absolwentką międzyuczelnianego kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, prowadzonego wspólnie przez Politechnikę Gdańską oraz Gdański Uniwersytet Medyczny.

W 2012 roku otrzymała złotą odznakę Politechniki Gdańskiej za celujący wynik końcowy studiów oraz uplasowanie się w gronie 5% Najlepszych Absolwentów Politechniki Gdańskiej w roku akademickim 2011/2012.

Katarzyna Mazur is a graduate of the interdisciplinary Faculty of Mechanical and Medical Engineering, jointly conducted by Gdańsk University of Technology and Medical University of Gdańsk.

In 2012, she received the Gold Medal of Gdansk University of Technology for the final result of her studies and placed herself among the 5% of the Best Graduates of Gdansk University of Technology in the academic year 2011/2012.

Most important scientific achievements:

Cost-Effective and Sufficiently Precise Integration Method Adapted to the FEM Calculations of Bone Tissue, Computational Methods In Science And Technology.

New finite element, with variable Young's modulus, 12th International Symposium Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering,

New finite element with variable Young's modulus, 5th International Conference on Tissue Engineering & Regenerative Medicine