dr inż. Wojciech Kiełczyński

Email wkielcz@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 29 02
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/wkielcz

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 134
Numer telefonu (58) 347 29 02

Wiadomość dla studentów

KONSULTACJE dla studentów semestr zimowy r.a.2017/18

Poniedziałek godz. 11-12

Piątek godz. 12-13

Notka biograficzna

Stopnie i tytuły zawodowe

mgr inż. Politechnika Gdańska  1974

dr inż.    Politechnika Gdańska  1985

European Welding Engineer      1997

International Welding Engineer 2001

Przebieg pracy zawodowej

Przebieg pracy zawodowej

1976 - 1984      Politechnika Gdańska – asystent, starszy asystent

1985 - 2011      Politechnika Gdańska – adiunkt

2011 – 2015     Politechnika Gdańska -  docent PG

2015 – 2017     Politechnika Gdańska – st. wykładowca


Ponad trzydziestoletnie doświadczenie w zakresie wytwarzania i kontroli jakości konstrukcji spawanych. Zainteresowania badawcze: modelowanie numeryczne procesów spawania  - obliczenia temperatur oraz naprężeń i odkształceń powstałych w wyniku  spawania. Rozwijanie nieniszczących technik pomiaru naprężeń pospawalniczych po spawaniu. Pracując na uczelni uczestniczyłem nie tylko w projektach badawczych, ale również w projektach wielu firm jako inżynier spawalnik i inspektor kontroli jakości spawanych konstrukcji stalowych i ze stopów aluminium.

Professional experience

1976-1984 Gdansk University of Technology MEng. Faculty, position – assistant

1985-2011 Gdansk University of Technology Faculty MEng., position -  assistant professor

2011- 2015 Gdansk University of Technology Faculty MEng., position -  docent PG

2015- 2017 Gdansk University of Technology Faculty MEng., position -  senior lecturer

Summary of qualifications

Over thirty  years experience in the range of fabrication and quality control of welded structures. Research area of interests: numerical modeling of welding processes - calculations of temperature and stresses and deformations resulting from welding. Non-destructive stress measurement techniques after welding. Engagement not only in teaching and research tasks but also participant in numerous industrial projects as welding engineer responsible for quality control of welded steel structure and aluminum alloys.

Selected list of technology applications in the industry and in the business environment

  1. Development and implementation of welding technology for the repair of heavy duty A120 rails in DCT (Deepwater Container Terminal) in North Port. Customer SKANSKA sp. o.o.     Gdańsk 2017
  2. Causes of corrosion of pipes as well as corrosion of welded joints of 18-8 steel pipes in cooling water system in Hydropower Wloclawek. Customer ENERGA. Gdańsk 2016
  3. Development and implementation of welding technology for heavy-walled components made of S690QL1 and S420 steel for the construction of a large winch drum. Customer GAFAKO. Gdynia 2015
  4. To carry out investigation on the technical state using non destructive testing (NDT) for roofing materials of St. Mary's Basilica in Gdansk and to draw up structural recommendations for construction renovation project. These recommendations were the basis for the design of the reinforcement and repair of the roof structure of the Basilica currently implemented. Gdańsk 2012-2015
  5. Design and technology of reinforcement of the branch line of stub pipes and stiffeners of two intake nozzles hydrosection 1 Hydropower Łapino, including author's supervision over project realization. Customer ENERGA Gdansk 2012.
  6. The technology of repair of the cross-device of the hydrosection no 4 in the Hydropower plant in Włocławek. Implementation of the technology on the remaining 5 hydrosections Customer- ENERGA. Gdańsk 2010-2012
  7. Development and implementation of window stained glass renovation technology in the St. Mary's Basilica in Gdańsk. The method of repairing 12m window bars was used to renovate the remaining windows of the basilica - Gdansk 2005-2008

Papers

  1. Marmołowski A., Kiełczyński W.  Modelling of the Heat Flux Density Distribution for Laser Beam Welding  Solid State Phenomena, nr. 183, s.241-248 (2012)
  2. Kiełczyński Wojciech, Marmołowski Andrzej  Analysis of model of three-dimensional source for evaulation of welding process  XVIII International Symposium Research - Education - Technology : book of abstracts,  Gdańsk, 26-27.06.2008. - Gdańsk : Gdańsk. Univ. Technol. Fac. Mech. Eng., 2008. - s. 18
  3. Dobrociński St. Kiełczyński W. Modelowanie i badanie pól naprężeń w połączeniach spawanych/ Modeling and testing of residua stress fields in welded joints  Biuletyn Instytutu Spawalnictwa./Welding Institute Bulletin  - R. 49, nr 5 (2005), s. 154--160 : 8 rys.

 

Lectures carried out abroad within the framework of the Erasmus program

             University of Montpellier, Hochschule Bremen, University of Northampton, Thomas More

             University (Belgium), University of Valencia –2004-2017: