W dniu 5.12.2019 r. na Wydziale Mechanicznym PG odbyła się uroczystość nadania imienia Laboratorium Spawalnictwa. Patronem Laboratorium decyzją Senatu PG został Prof. Włodzimierz Walczak, wieloletni pracownik, kierownik Katedry i Zespołu Spawalnictwa. Uroczystość została połączona ze spotkaniem Koła Spawalników Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Na uroczystość przybyli spawalnicy, pracownicy PG, rodzina i przyjaciele Prof. W. Walczaka.

Wspomnieniami o Profesorze, o współpracy oraz anegdotami z Jego życia podzielili się z zebranymi współpracownicy i przyjaciele: doc. dr inż. Wojciech Kiełczyński z Politechniki Gdańskiej, doc. dr inż. Krzysztof Lesiński (emerytowany pracownik WM ), prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk wieloletni Dyrektor Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, Marek Saperski ze Szczecina, który przez wiele lat współpracował w Profesorem Walczakiem przy wdrażaniu do przemysłu stoczniowego złączy zgrzewanych wybuchowo.