Główna tematyka konferencji obejmuje:

  • analiza procesów tribologicznych
  • metodyka badań tribologicznych
  • środki smarowe i  procesy smarowania
  • materiały ślizgowe i cierne
  • kształtowanie właściwości warstwy wierzchniej
  • problematyka łożyskowania  biomechanicznego
  • metody projektowania węzłów tribologicznych
  • modelowanie procesów zużyciowych w złożonych warunkach wymuszeń
  • problematyka tribologiczna w rozwoju techniki
  • problemy tarcia i zużycia w praktyce przemysłowej
Data aktualizacji: 2016-09-06 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza