Program konfrerencji XXXV Jesienna Szkoła Tribologiczna i Inżynieria Łożyskowania, Gdańsk 2016

(w wersji do pobrania)

Godzina

Poniedziałek 19.09.2016

15:00-19:00

Rejestracja uczestników

 

OTWARCIE KONFERENCJI (Sala Królewska)

18:00

prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz – Dziekan Wydziału Mechanicznego PG
prof. dr hab. inż. Marian Szczerek, prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk
Wręczenie nagród PTT i dyplomów

18:30

prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk
Tribologia i Inżynieria Łożyskowania w pracach badawczych podejmowanych w Trójmieście

19:00

Kolacja

20:30

Zebranie PTT – Sala Królewska

 

Godzina

Wtorek 20.09.2016

7:45-8:45

Śniadanie

 

SESJA PLENARNA 1 (Sala Królewska)

 

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wojciech Wieleba

9:00-9:30

prof. dr hab. inż. Marian Szczerek
Tribologia w 50 lat po Raporcie Josta

9:30-10:00

dr inż. Artur Olszewski
Smarowanie wodne w łożyskach ślizgowych

10:00-10:20

Przerwa

 

SESJA 1

 

Sala Królewska
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Stanisław Krawiec

Sala Herbowa
Przewodniczący: dr hab. inż. Waldemar Tuszyński, prof. ITeE

Sala Rycerska
Przewodniczący: dr hab. inż. Jan Zwolak, prof. UR

WŁAŚCIWOŚCI SMARNE OLEJÓW I SMARÓW

GEOMETRIA POWIERZCHNI, WARSTWA WIERZCHNIA

TRIBOLOGIA POLIMERÓW

10:20-10:40

Trzos Magdalena
Szczerek Marian
Kształtowanie właściwości użytkowych środka smarowego poprzez zastosowanie dodatków funkcjonalnych

Dzierwa Andrzej
Reizer Rafał

Modelowanie struktury geometrycznej powierzchni w warunkach tarcia suchego
 

Kotnarowska Danuta
Kotnarowski Andrzej

Badanie wpływu czynników klimatycznych na kinetykę zużywania erozyjnego powłok polimerowych

 

10:40-11:00

Górny Kasper
Stachowiak Arkadiusz
Tyczewski Przemysław
Zwierzycki Wiesław

Ocena właściwości smarnych mieszanin olejów mineralnych z czynnikiem chłodniczym R600a

Gajek Andrzej
Szczypiński-Sala Wojciech

Wpływ struktury warstwy wierzchniej okładzin ciernych hamulców tarczowych na ich właściwości tribologiczne

Kujawa Maciej
Niemiec Aneta
Wieleba Wojciech

Wpływ odkształcenia wybranych polimerów termoplastycznych na tarcie po stali

 

11:00-11:20

Górny Kasper
Stachowiak Arkadiusz
Tyczewski Przemysław
Zwierzycki Wiesław

Koncepcja badań i metodyka wyznaczania parametrów badań dla określania właściwości smarnych mieszanin olej/czynnik chłodniczy

Czarnecki Henryk
Michalczuk Hubert
Tagowski Michał

Zmiany właściwości warstwy wierzchniej gwintu wewnętrznego wykonywanego metodą wygniatania na zimno

Wasilczuk Michał
Zorn Justyna

Wpływ ekspozycji w oleju na kąt zwilżania polimerów stosowanych na warstwy ślizgowe w łożyskach hydrodynamicznych

11:20-11:40

Drabik Jolanta
Zmiana właściwości smarnych kompozycji smarowych pod wpływem wymuszeń cieplnych w warunkach testu tribologicznego

Tagowski Michał
Czarnecki Henryk

Zmiany właściwości warstwy wierzchniej zębów koła zębatego nagniatanego dynamicznie

Przepiórka Jacek
Szczerek Marian

Kształtowanie fizykalnych oddziaływań w polimerowo-stalowym węźle tarcia

11:40-12:00

Kalbarczyk Marek
Tuszyński Waldemar

Zmiany fizyko-chemiczne oleju przekładniowego podczas badań zacierania przekładni stożkowych z kołami o zębach łukowych pokrytych powłoką niskotarciową

Woś Sławomir
Koszela Waldemar
Pawlus Paweł

Wpływ chropowatości powierzchni na zmniejszenie siły tarcia w wyniku teksturowania powierzchni metodą strumieniowo-ścierną

Wieleba Wojciech
Leśniewski Tadeusz
Elemes Darhan
Elemes Ainur

Procesy tarcia wybranych polimerów konstrukcyjnych po stali i duraluminium w obecności środków smarujących

12:00-12:20

Przerwa

 

SESJA 2

 

Sala Królewska
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki

Sala Herbowa
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk

Sala Rycerska
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Paweł Pawlus

OLEJE, SMARY

GEOMETRIA POWIERZCHNI, WARSTWA WIERZCHNIA

WARSTWY, POWŁOKI

12:20-12:40

Frycz Marcin
Wpływ temperatury na współczynnik podatności magnetycznej χ ferro-olejów o różnym stężeniu cząstek magnetycznych

Wójcik Artur
Frączek Jarosław

Korelacja porowatości sypkich materiałów roślinnych z wybranymi parametrami warstwy wierzchniej

Aniołek Krzysztof
Barylski Adrian
Kupka Marian
Dworak Michał

Właściwości mechaniczne i tribologiczne warstw tlenkowych otrzymanych na stopie Ti-6Al-7N

 

12:40-13:00

Kowalczyk Joanna
Madej Monika
Nowakowski Łukasz
Ozimina Dariusz

Ocena wpływu biodegradowalnej cieczy chłodząco-smarującej na zużycie narzędzia w procesie obróbki skrawaniem

Wójcik Artur
Frączek Jarosław

Wpływ topografii powierzchni zewnętrznej złoża roślinnych materiałów ziarnistych na siłę tarcia zewnętrznego

Senatorski Jan
Tacikowski Jan
Mączyński Paweł

Warstwy dyfuzyjne wytworzone na stali i ich właściwości tribologiczne

13:00-13:20

Rogoś Elżbieta
Urbański Andrzej

Właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe oraz charakterystyki lepkościowo-temperaturowe kompozycji olej roślinny-dodatki AW/EP

Niemczewska-Wójcik Magdalena
Transformacja topografii powierzchni elementów sferycznych w procesie  technologicznego wytwarzania

Tleukenov Yer-Targyn
Pogrebnjak Alexandr
Plotnikov Sergey
Erdybaeva N.K.

Physical and mechanical properties of (Ti, Hf, Zr, Nb, V, Ta) N coatings obtained by vacuum-arc deposition

13:20-13:40

Bąkowski Henryk
Wpływ wybranych smarów stałych stosowanych do smarowania obrzeży kół kolejowych na powstanie zjawiska korozji w szynach kolejowych

Matuszewski Maciej
Cechy struktury geometrycznej powierzchni po obróbce z minimalnym chłodzeniem i smarowaniem

Rewolińska Aleksandra
Kowalewski Piotr
Perz Karolina

Badania tarcia statycznego w ruchu posuwisto-zwrotnym pary ślizgowej stal–grafit ekspandowany

13:40-14:00

Paszkowski Maciej
Ocena wpływu temperatury na właściwości reologiczne i mikrostrukturę smarów wapniowych z wybranymi wypełniaczami

Kozior Tomasz
Kundera Czesław

Ocena właściwości tribologicznych wybranych polimerów wykorzystywanych w technologiach przyrostowych SLS i PJM

Tuszyński Waldemar
Michalczewski Remigiusz
Piekoszewski Witold
Szczerek Marian

Badanie powierzchniowego zużywania zmęczeniowego par ciernych z nanopowłokami

14:00-15:00

Obiad

 

SESJA 3

 

Sala Królewska
Przewodniczący: dr. inż. Jacek Łubiński

Sala Herbowa
Przewodniczący: dr hab. Jerzy Napiórkowski, prof. UMW

Sala Rycerska
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Senatorski

BEARING SYSTEMS ENGINEERING
(session in English)

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE

MATERIAŁY W TRIBOLOGII

16:00-16:20

Bouyer Jean
Experimental investigation of the influence of peek on tilting-pad journal bearing

Barylski Adrian
Aniołek Krzysztof
Dworak Michał

Wpływ procesu przesycania na strukturę oraz właściwości mechaniczne i tribologiczne stopu magnezu WE54

Kot Marcin
Major Łukasz
Lackner Jurgen

Chronowska-Przywara Kinga
Właściwości tribologiczne nanokompozytowych powłok węglowych Ti/a-C:H

16:00-16:20

Gałda Lidia
Assessment of fluid film thickness in lubricated contacts of machines

Barylski Adrian
Kaptacz Sławomir
Aniołek Krzysztof
Kupka Marian

Wpływ napromieniowania strumieniem elektronów na właściwości mechaniczne, sklerometryczne i tribologicz-ne PTFE z dodatkiem grafitu

Pliszka Izabela
Gądek-Moszczak Aneta

Praktyczne wykorzystanie warstw powierzchniowych WC-Cu modyfikowanych laserowo

16:40-17:00

Żywica Grzegorz
Bagiński Paweł
Andrearczyk Artur

Experimental research on gas foil bearings with polimer coating at an elevated temperature

Kasprzycka Ewa
Bogdański Bogdan

Właściwości warstw duplex wytwarzanych w procesie chromowania próżniowego na stali pokrytej stopem kobaltu

Krupicz Bazyli
Liszewski Mariusz
Tarasiuk Wojciech

Właściwości mechaniczne materiałów a ich zużycie erozyjne

17:00-17:20

Duchowski John
Lang Timo
O’Donnell Keegan

Elimination of electrostatic discharge in hydraulic and lu-bricating circuits, a historical perspective

Muzdybaev M.S.
Muzdybaeva A.S.
Rogovskij V.V.
Myrzabekova D.M.
Elemes A.B.
Wieleba Wojciech
Leśniewski Tadeusz

Wstępne badania eksperymentalne właściwości tribologicznych okładzin ciernych hamulców autobusowych

Karaszewski Waldemar
Trwałość ceramicznych elementów tocznych w łożyskach hybrydowych i całoceramicznych

17:20-17:40

Wodtke Michał
Wasilczuk Michał

Analysis of a hydrodynamic thrust bearing using multi – physical modeling technique

Duda Piotr
Jurkiewicz Karolina
Kaptacz Sławomir
Salwa Piotr

Charakterystyki tribologiczne materiałów węglowych poddanych wygrzewaniu przeznaczonych na płatki zastawek serca

Zasińska Katarzyna
Seramak Tomasz
Łubiński Jacek
Rotta Grzegorz

Wpływ geometrii styku i odkształceń próbki na zużycie w smarowanym styku ślizgowym UHMW-PE ze stopem tytanu Ti-13Nb-13Zr

17:40-18.00

 

Adamczak Stanisław
Gorycki Łukasz
Makieła Włodzimierz

Analiza wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych łożysk tocznych na ich moment oporowy

Maj Piotr
Miko Edward

Wpływ różnych sposobów wykonania czopa okrągłego na właściwości warstwy wierzchniej z wykorzystaniem pionowego centrum frezarskiego

19:00

Kolacja grillowa

 

Godzina

Środa 21.09.2016

7:45-8:45

Śniadanie

 

SESJA PLENARNA 2 – Sala Królewska
Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp

9:00-9:30

prof. dr hab. inż. Jan Kiciński
Współczesne metody analizy dynamiki łożysk ślizgowych smarowanych konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi czynnikami smarnymi

9:30-10:00

dr hab. inż. Tomasz Barszcz, prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk
Problemy eksploatacji i diagnostyki turbin wiatrowych

10:00-10:20

Przerwa

 

SESJA 4

 

Sala Królewska
Przewodniczący: dr hab. inż. Dimitry Capanidis

Sala Herbowa
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Ewa Kasprzycka

Sala Rycerska
Przewodniczący: dr hab. inż. Janusz Krawczyk

INŻYNIERIA ŁOŻYSKOWANIA

STANOWISKA BADAWCZE W TRIBOLOGII

ODDZIAŁYWANIE ELEMENTÓW MASZYN Z GRUNTEM

10:20-10:40

Piątkowska Ewa
Litwin Wojciech

Próba oceny wpływu naprężeń zginających na proces zużycia czopa w łożysku ślizgowym smarowanym wodą z gumową panwią

Bąkowski Henryk
Komputerowe wspomaganie analizy zużycia warstwy wierzchniej o strukturze perlitycznej na stanowisku Amslera

Napiórkowski Jerzy
Konat Łukasz
Ligier Krzysztof

Właściwości strukturalne i odporność na zużywanie w warunkach glebowej masy ściernej stali Creusabro

10:40-11:00

Horak Wojciech
Salwiński Józef
Szczęch Marcin

Analiza możliwości zastosowania wybranych cieczy magnetycznych we wzdłużnych łożyskach ślizgowych

Wiśniewski Tomasz
Mróz Adrian
Magda Janusz
Wielowiejska-Giertuga Agnieszka

Stanowisko do badań tribologicznych endoprotez stawu biodrowego

Napiórkowski Jerzy
Ligier Krzysztof

Analiza procesu zużywania warstw z zawartością WC/W2C w glebowej masie ściernej

11:00-11:20

Horak Wojciech
Salwiński Józef
Szczęch Marcin

Wpływ wybranych czynników na siłę osiową oraz moment tarcia we wzdłużnym łożysku ślizgowym smarowanym cieczą magnetoreologiczną

Łubiński Jacek
Druet Krzysztof

Znaczenie parametrów dynamicznych charakterystyk układu mechanicznego w otoczeniu kontaktu ślizgowego dla wyników eksperymentu tribologicznego

Napiórkowski Jerzy
Lemecha Magdalena

Analiza zużywania lemieszy płużnych o zróżnicowanych rozwiązaniach technologicznych

11:20-11:40

Bastian Bartosz
Gawarkiewicz Rafał
Wasilczuk Michał

Analiza możliwości zwiększenia trwałości łożyskowania wału szybkoobrotowego przekładni turbiny wiatrowej

Kowalewski Piotr
Brończyk Anna
Wieleba Wojciech

Stanowisko do badań tribologicznych włókien, lin i plecionek

Lepiarczyk Dariusz
Gawędzki Wacław
Tarnowski Jerzy

Analiza wpływu sił tarcia na stan odkształceń rury przesyłowej gazociągu przy zastosowaniu transformacji Hilberta-Huanga

11:40-12:00

Przerwa

 

SESJA 5

 

Sala Królewska
Przewodniczący: dr hab. inż. Józef Salwiński, prof. AGH

Sala Herbowa
Przewodniczący: dr hab. inż. Waldemar Karaszewski

Sala Rycerska
Przewodniczący: dr hab. inż. Henryk Czarnecki, prof. P. Cz.

STALE, STOPY ŻELAZA

INŻYNIERIA ŁOŻYSKOWANIA

ZUŻYWANIE

12:00-12:20

Dworak Michał
Barylski Adrian
Aniołek Krzysztof
Stepanova Elizaveta

Wpływ temperatury wygrzewania azotowanej stali narzędziowej WCL (EN-X37CrMoV5-1) na mikrotwardość oraz zużycie tribologiczne warstwy wierzchniej

Olszewski Artur
Łubiński Jacek Igor
Pawlos Witold
Kuźba Bogdan

Warunki pracy łożysk ślizgowych młynów użytkowanych w KGHM Polska Miedź S.A.

Guzowski Stanisław
Zając Grzegorz
Kaczor Grzegorz

Zużycie typu scuffing w parach tribologicznych w ruchu oscylacyjnym

12:20-12:40

Krawczyk Janusz
Frocisz Łukasz
Kokosza Adam
Różniata Edyta
Dziurka Rafał
Madej Marcin

Rola węglików pierwszorzę-dowych we własnościach tribologicznych stopów żelaza

Sikora Grzegorz
Miszczak Andrzej

Zmiany siły nośnej i siły tarcia w poprzecznym łożysku ślizgowym przy uwzględnieniu starzenia się oleju

Pertek-Owsianna Aleksandra
Przeciwzużyciowe warstwy borków żelaza na stali konstrukcyjnej C45 modyfikowane chromem i laserem

12:40-13:00

Tarasiuk Wojciech
Liszewski Mariusz
Krupicz Bazyli
Kasprzycka Ewa

Analiza wybranych metod ulepszania cieplno-chemicznego stali 20MnCr5 w kontekście zużycia ściernego

Tomczewski Leszek
Sęp Jarosław

Analiza wpływu śrubowego rowka na czopie na zużycie oraz nośność łożyska ślizgowego

Capanidis Dymitry
Wpływ twardości poliuretanu na jego odporność na zużywanie ścierne

13:00-13:20

Konat Łukasz
Napiórkowski Jerzy
Kołakowski Karol

Odporność na zużywanie w funkcji mikrostruktury i wybranych właściwości mechanicznych mikrostopowych stali z borem

Rafał Gawarkiewicz
Próba identyfikacji wpływu cech sztywnościowych głowicy badawczej na wynik eksperymentu tribologicznego w warunkach mikrooscylacji

Guzowski Stanisław
Michnej Maciej
Zając Grzegorz

Zużycie tribologiczne wieńców kół tocznych pojazdów szynowych w warunkach eksploatacji

13:30-14:30

Obiad

14:30

Wyjazd autokarami z hotelu – wycieczka „Galeonem” po Zatoce Gdańskiej

19:30

Powrót do hotelu

20:00

Uroczysta kolacja

 

Godzina

Czwartek 22.09.2016

7:45-8:45

Śniadanie

 

SESJA PLENARNA 3 – Sala Królewska

 

Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Marian Szczerek

9:00-9:30

dr inż. Michał Wodtke, prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk
Polimerowe warstwy ślizgowe jako alternatywa dla tradycyjnych stopów łożyskowych

9:30-10:00

dr inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik
Stereometryczne i tribologiczne badania właściwości warstwy wierzchniej

10:00-10:20

Przerwa

 

SESJA 6

 

Sala Królewska
Przewodniczący: dr inż.
Artur Olszewski

Sala Herbowa
Przewodniczący: dr hab. inż. Marcin Kot

Sala Rycerska
Przewodniczący: dr hab. inż. Magdalena Trzos, prof. ITeE-PIB

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE

PROCESY ZUŻYWANIA,
TECHNOLOGIA OBRÓBKI

TARCIE I ZUŻYWANIE

10:20-10:40

Lepiarczyk Dariusz
Gawędzki Wacław
Tarnowski Jerzy

Termiczna analiza procesu tarcia łożysk ślizgowych  w ujęciu statystycznym

Krawiec Stanisław
Krawiec Michał
Leśniewski Tadeusz

Ocena efektywności smarowania na podstawie zużycia przy zmiennym obciążeniu i prędkości poślizgu

Leus Mariusz
Gutowski Paweł

Poziom redukcji siły tarcia w ruchu ślizgowym w funkcji amplitudy i częstotliwości drgań stycznych

10:40-11:00

Kujawa Maciej
Niemiec Aneta
Wieleba Wojciech

Wpływ dawki promieniowania gamma na właściwości tribologiczne wybranych polimerów termoplastycznych współpracujących ze stalą

Łubiński Jacek
Druet Krzysztof
Neyman Antoni

Zużycie amorficznych powłok węglowych domieszkowanych Si lub B

Zwolak Jan
Martyna Marek

Analiza poślizgu międzyzębnego i naprężeń kontaktowych w zazębieniu kół przekładni zębatej typu power shift

11:00-11:20

Zimowski Sławomir
Właściwości samosmarne cienkich powłok na bazie dwusiarczku molibdenu

Sulej-Chojnacka Joanna
Wielowiejska-Giertuga Agnieszka
Mróz Adrian
Delfosse Daniel

Badania fretting-korozja implantacyjnego stopu kobaltu i tytanu w środowisku surowicy bydlęcej

Moszumański Ryszard
Internal and external friction in pressing comminuted construction materials, bearing and friction

11:20-11:40

Zasińska Katarzyna
Seramak Tomasz
Zieliński Andrzej
Piątkowska Anna
Łubiński Jacek

Effect of carbon and nitrogen ion implantation the tribological properties of the Ti-13Nb-13Zr alloy

Yeskermessov D.K.
Pogrebnjak A.D.
Plotnikov S.V.

Scructure and physical-mechanical properties of multicomponent (Ti-Zr-Cr-Nb)N coatings’, obtained by vacuum-arc deposition

Wróbel-Knysak Anna
Kucharska Barbara

Ścieralność powłok Al-Si o rożnej morfologii kryształów krzemu stosowanych w tłumikach samochodowych

11:40-12:00

Frocisz Łukasz
Krawczyk Janusz
Madej Marcin

Dry sliding tests for the model hypereutectoid tool steels in the different microstructural states

 

 

12:00-12:30

Przerwa

12:30-13:00

Zamknięcie XXXV Jesiennej Szkoły Tribologicznej

13:00-14:00

Obiad

do 15:00

Wyjazd uczestników

Partnerzy konferencji

        

 

Data aktualizacji: 2016-09-22 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza