W skład Komitetu Honorowego wchodzą:

prof. dr hab. inż. Stanisław Pytko – Honorowy Przewodniczący PTT
prof. dr hab. inż. Janusz Kowal – Przewodniczący KBM PAN
prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz – Dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Radom
prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski – Przewodniczący SPE KBM
prof. dr hab. inż. Marian Szczerek – Prezes PTT

W skład Komitetu Naukowego wchodzą:

Janina Adamus (Politechnika Częstochowska)
Tadeusz Burakowski (Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie)
Jan Burcan (Politechnika Łódzka)
Dimitry Capanidis (Politechnika Wrocławska)
Henryk Czarnecki (Politechnika Częstochowska)
Jan Dąbrowski (Politechnika Białostocka)
Jolanta Drabik (Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu)
Kazimierz Furmanik (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Juliusz Gajewski (Politechnika Wrocławska)
Józef Gawlik (Politechnika Krakowska)
Monika Gierzyńska-Dolna (Politechnika Częstochowska)
Stanisław Guzowski (Politechnika Krakowska)
Janusz Janecki (Woj. Inst. Tech. Pancernej i Samochodowej, Sulejówek)
Tadeusz Kałdoński (Wojskowa Akademia Techniczna)
Ewa Kasprzycka (Politechnika Warszawska)
Jan Kiciński (Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku)
Janusz Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Stanisław Krawiec (Politechnika Wrocławska)
Marcin Kot (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Piotr Kula (Politechnika Łódzka)

Stanisław Laber  (Uniwersytet Zielonogórski)

Wiesław Leszek  (Politechnika Poznańska)
Remigiusz Michalczewski (Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu)
Karol Nadolny (Politechnika Poznańska)
Jerzy Napiórkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Antoni Neyman (Politechnika Gdańska)
Stanisław Nosal (Politechnika Poznańska)
Olgierd Olszewski (Politechnika Gdańska)
Dariusz Ozimina (Politechnika Świętokrzyska)
Paweł Pawlus (Politechnika Rzeszowska)
Witold Piekoszewski (Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu)
Stanisław Płaza (Uniwersytet Łódzki)
Andrzej Posmyk (Politechnika Śląska)
Jacek Przepiórka (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Norbert Radek (Politechnika Świętokrzyska)
Wiesław Rakowski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Jan Sadowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Jan K. Senatorski (Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie)
Jarosław Sęp (Politechnika Rzeszowska)
Jan Sikora (Politechnika Gdańska)
Jacek Spałek (Politechnika Śląska)
Arkadiusz Stachowiak (Politechnika Poznańska)
Michał Styp-Rekowski (Bydgoska Szkoła Wyższa)
Marian W. Sułek (Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie)
Stanisław F. Ścieszka (Politechnika Śląska)
Jerzy Szumniak (Wojskowy Inst. Techniki Pancernej i Samochodowej, Sulejówek)
Waldemar Tuszyński (Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu)
Magdalena Trzos (Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu)
Michał Wasilczuk (Politechnika Gdańska)
Wojciech Wieleba (Politechnika Wrocławska)
Krzysztof Wierzcholski (Wyższa Szkoła Morska w Gdyni)
Marek Wiśniewski (Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu)
Jan Zwolak (Uniwersytet Rzeszowski)

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:

dr hab. inż. Michał Wasilczuk, prof. nadzw. PG, przewodniczący
dr hab. inż. Waldemar Karaszewski
dr inż. Rafał Gawarkiewicz
dr inż. Jacek Łubiński
dr inż. Artur Olszewski
dr inż. Michał Wodtke
mgr Agnieszka Dróżka
mgr inż. Jerzy Gliwiński

 

Last actualization: 2016-09-06 Remarks concerning the website please send to Rafała Gawarkiewicza