Karta zgłoszenia uczestnictwa w Jesiennej Szkole Tribologicznej:

Komunikaty:

Wytyczne dla Autorów oraz ośw. przeniesienia praw autorskich są w zakładce dla Autorów.

 

Ważne terminy:

Nadsyłanie zgłoszeń udziału w konferencji wraz ze streszczeniami 31.03.2016
Potwierdzenie przyjęcia referatu i komunikat nr 2 z wytycznymi dla Autorów 15.04.2016
Nadsyłanie pełnych referatów 15.05.2016
Informacja o przyjęciu referatu do druku 20.06.2016
Wnoszenie opłat za uczestnictwo 30.06.2016

Odpłatność za uczestnictwo:

Opłata pełna przed 30 czerwca 2016 15 lipca 2016 (włącznie) - opłata obejmuje pełne wyżywienie, materiały konferencyjne, program socjalny, bez zakwaterowania 1650 zł
Opłata pełna od 16 lipca 2016 1950 zł
Opłata ulgowa dla studentów i doktorantów - do 30 czerwca 2016 15 lipca 2016 (włącznie) 1450 zł
Opłata dla osoby towarzyszącej 900 zł

Jak to zwykle bywa na konferencjach proces zgłaszania i recenzowania artykułów nieco się przedłużył, w związku z tym informujemy że jeszcze do 15 lipca 2016 (włącznie) można dokonywać opłat konferencyjnych w niższej kwocie – 1650 zł.
Jednocześnie informujemy Państwa, że na bieżąco przesyłamy Państwu opinie recenzentów. Aby usprawnić dalsze działania, prosimy o przesyłanie artykułów, które zostały pozytywnie ocenione (recenzent przyjął artykuł z niewielkimi poprawkami) w wersji przetłumaczonej na język angielski już z uwzględnieniem uwag recenzentów.
Jednocześnie przypominamy że redakcja Tribologii wymaga  dodania do angielskiej  wersji artykułu uzupełnień w języku polskim, takich jak: tytuł, słowa kluczowe, streszczenie, podpisy pod rysunkami i opisy tabel. Przypominamy także o konieczności złożenia oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich.  Poprawione artykuły prosimy przesłać na nasz adres: tribologia2016@pg.gda.pl .
Komitet Organizacyjny Konferencji
Jesienna Szkoła Tribologiczna 2016

Nr konta:

dla PLN: 09 11402118 0000 4299 4700 1008
dla EUR: 79 11402118 0000 4299 4700 1009

 EXCENTO sp. z o. o.*
 ul. Narutowicza 11/12
 80-233 Gdańsk

 NIP 9571068929
 REGON 221890770
 KRS 0000461676

W tytule wpłaty prosimy o wpisanie „Szkoła Tribologiczna” wraz z imieniem i nazwiskiem autora/autorów.

  * EXCENTO sp. z o. o. - uczestnicząca w organizowaniu konferencji Spółka Politechniki Gdańskiej

 

Miejsce konferencji:

Konferencja odbywać się będzie we Dworze Prawdzica, który znajduje się nieopodal morskiej plaży, w zacisznym i przepięknym zakątku Gdańska. Jego lokalizacja jest bardzo atrakcyjna, gdyż umożliwia korzystanie ze wszelkich uroków całego Trójmiasta. Uczestnicy sami rezerwują i opłacają hotel, przy czym wynegocjowano z hotelem dla Uczestników konferencji specjalne stawki (za 1 dobę) za pokój: jednoosobowy - 160 zł, dwuosobowy - 230 zł i dwuosobowy Lux - 255 zł.

Dane kontaktowe hotelu:
DWÓR PRAWDZICA
Ul. Piastowska 198
80-341 Gdańsk

tel::
+48 553 50 15
+48 58 553 10 95

e-mail:
prawdzic@prawdzic.com.pl

WWW:
www.prawdzic.com.pl

lokalizacja Dworu Prawdzica i Politechniki Gdańskiej

 

Data aktualizacji: 2016-09-06 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza