Informacje dotyczące publikacji:

Zgłoszenia tematów referatów wraz ze streszczeniami, zgodnie z załączona kartą zgłoszenia prosimy przesyłać do 31.03.2016. O limitach ilościowych i objętościowych nadsyłanych prac będziemy informować w dalszych komunikatach.

Intencją organizatorów jest znaczący udział uczestników z zagranicy, dlatego planowane są również sesje w języku angielskim oraz publikowanie publikacji w języku angielskim. Chęć wzięcia udziału w takiej sesji i zamiar przygotowania referatu po angielsku prosimy zaznaczyć w karcie zgłoszenia.

Publikacja referatów zaakceptowanych w Tribologii (http://t.tribologia.eu/trib/en/ - obecnie 15pkt. wg listy MNiSW)

Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie elektronicznej.

Dla Autorów:

 

Data aktualizacji: 2016-09-03 Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do Rafała Gawarkiewicza