Na Wydziale Mechanicznym organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021 jest następująca:

1) od 1 października w formie tradycyjnej (stacjonarnej - zajęcia na Uczelni) będą prowadzone zajęcia dla:
- semestru pierwszego studiów I stopnia,
- semestrów dyplomowych studiów I i II stopnia,
- studiów niestacjonarnych; 

2) w październiku w formie zdalnej będą prowadzone zajęcia dla pozostałych semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej decyzja co do dalszej formy nauczania od dnia 1 listopada 2020 r. będzie podjęta w terminie późniejszym.