Praktyki dla studentów „Letnia Akademia MSWiA” Praktyki dla studentów „Letnia Akademia MSWiA”


Celem „Letniej Akademii MSWiA” jest umożliwienie studentom zdobycia doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności, zapoznanie z funkcjonowaniem administracji rządowej, wskazanie ścieżki rozwoju zawodowego w administracji publicznej oraz rozwinięcie kompetencji zawodowych poprzez współpracę z wykwalifikowanym zespołem.