AKTUALNOŚCI


Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzeniem ograniczeń w działalności uczelni, legitymacje studenckie (ELS) oraz legitymacje doktorantów (ELD) pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu.
Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji (źródło:  https://studia.gov.pl/aktualnosci).Informacje ogólne dotyczące ELD i ELD