Dziekanat                                                                  

Budynek WM nr 40, pok. 219 - 221 i 235
e-mail: dziekanat.wm@pg.edu.pl
Fax : 58 347 1296

Na Wydziale Mechanicznym organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021 jest następująca:

1) od 1 października w formie tradycyjnej (stacjonarnej - zajęcia na Uczelni) będą prowadzone zajęcia dla:
- semestru pierwszego studiów I stopnia,
- semestrów dyplomowych studiów I i II stopnia,
- studiów niestacjonarnych; 

2) w październiku w formie zdalnej będą prowadzone zajęcia dla pozostałych semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej decyzja co do dalszej formy nauczania od dnia 1 listopada 2020 r. będzie podjęta w terminie późniejszym.

Godziny przyjęć:

 

Uprzejmie informuję, że od 09.09.2020 r. wznawiamy godziny przyjęć Dziekanatu przy zachowaniu zalecanych zasad bezpieczeństwa.

Pomimo tego, nadal prosimy o ograniczenie wizyt w Dziekanacie do minimum
i załatwianie spraw mailowo lub telefonicznie.

Jeżeli Twoja sprawa nie może zostać załatwiona poprzez powyższe kanały i wymaga osobistego stawienia się w Dziekanacie należy wcześniej, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie lub e-mailowo, zarezerwować wizytę na konkretny termin.

Osoby wcześniej nieumówione nie zostaną przyjęte!

Prosimy o przychodzenie na czas i nie spóźnianie się!

Zapraszamy do Dziekanatu w maseczce, rękawiczkach i z własnym długopisem.

 

Prodziekan ds. kształcenia

dr inż. Aleksandra Teresa Wiśniewska  -  do 16.10.2020 r. kontakt tylko drogą e-mailową.

 

Prodziekan ds. Organizacji Dydaktyki

dr inż. Magdalena Jażdżewska - do 16.10.2020 r. kontakt tylko drogą e-mailową.

 

Pracownicy dziekanatu

mgr inż. Wioletta Braun
kierownik sekcji

 • Kierowanie, nadzór i organizacja prac Dziekanatu

Budynek WM nr 40, pok. 221
tel. 58 347 28 67
e-mail: wbraun@pg.edu.pl

 

Joanna Dudkowska
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa studentów: Studia stacjonarne I i II stopnia, Mechanika i Budowa Maszyn,

Budynek WM nr 40, pok. 235
tel. 58 347 23 30
e-mail: joadudko@pg.edu.pl

 

inż. Karolina Samociuk - NIEOBECNA
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa doktorantów  - od 01.03.2018r. sprawy prowadzi mgr Małgorzata Gackowska
 • Studia niestacjonarne I i II stopnia, Mechanika i Budowa Maszyn – od 01.03.2018r. sprawy prowadzi Joanna Dudkowska

 

mgr Małgorzata Gackowska-Janeczko
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa studentów: Studia stacjonarne I i II stopnia, Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, Mechatronika
 • Sprawy stypendialne studentów
 • Domy studenckie

Budynek WM nr 40, pok. 220
tel.: 58 347 16 86
e-mail: malgacko@pg.edu.pl

 

mgr Magdalena Markowska
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa dydaktyczna kierunków: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Materiałowa, Energetyka

Budynek WM nr 40, pok. 219
tel. 58 347 16 85
e-mail: magmarko@pg.edu.pl

 

Joanna Smolarczyk
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa studentów: Studia stacjonarne I i II stopnia, Inżynieria Materiałowa, Energetyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Kredyty studenckie

Budynek WM nr 40, pok. 220
tel. 58 347 16 86
e-mail: joasmola@pg.edu.pl

 

mgr Aida Zoszczak
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa dydaktyczna kierunków: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technologie kosmiczne i satelitarne
 • Obsługa studentów obcokrajowców

Budynek WM nr 40, pok. 219
tel. 58 347 16 85
e-mail: aida.zoszczak@pg.edu.pl

 

dr inż. Sławomir Szymański
Planista WM

e-mail: slawomir.szymanski@pg.edu.pl