Dziekanat

Pok. 219 - 221 i 235
e-mail: dziekanat.wm@pg.edu.pl
Fax : 58 347 1296

Godziny przyjęć:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 11.00 - 14.00
środa - NIECZYNNY

Dodatkowo dyżury Dziekanatu dla studentów studiów niestacjonarnych w wybrane piątki
i soboty (harmonogram zjazdów i dyżurów)

 

Prodziekan ds. kształcenia

dr hab. inż. Mariusz Deja

Godziny przyjęć studentów:

Poniedziałek  11:00 - 12:00

Czwartek  12:00 - 13:00

 

Prodziekan ds. Innowacji i Organizacji Dydaktyki

dr hab. inż. Paweł Śliwiński

Godziny przyjęć studentów studiów niestacjonarnych w pokoju 407:

Piątek 15:00-16:00

Sobota 14:00-15:00

 

Pracownicy dziekanatu

mgr inż. Wioletta Braun
kierownik sekcji

 • Kierowanie, nadzór i organizacja prac Dziekanatu

pok. 221
tel. 58 347 28 67
e-mail: wbraun@pg.edu.pl

 

Joanna Dudkowska
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa studentów: Studia stacjonarne I i II stopnia, Mechanika i Budowa Maszyn,

pok. 235
tel. 58 347 23 30
e-mail: joadudko@pg.edu.pl

 

inż. Karolina Barabaś
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa doktorantów
 • Studia niestacjonarne I i II stopnia, Mechanika i Budowa Maszyn

pok. 235
tel. 58 347 26 83
e-mail: karolina.barabas@pg.edu.pl

 

mgr Małgorzata Gackowska
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa studentów: Studia stacjonarne I i II stopnia, Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, Mechatronika
 • Sprawy stypendialne studentów
 • Domy studenckie

pok. 220
tel.: 58 347 16 86
e-mail: malgacko@pg.edu.pl

 

mgr Magdalena Markowska
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa dydaktyczna kierunków: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Materiałowa, Energetyka

pok. 219
tel. 58 347 16 85
e-mail: magmarko@pg.edu.pl

 

Joanna Smolarczyk
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa studentów: Studia stacjonarne I i II stopnia, Inżynieria Materiałowa, Energetyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Kredyty studenckie

pok. 220
tel. 58 347 16 86
e-mail: joasmola@pg.edu.pl

 

mgr Barbara Urbańska
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa dydaktyczna kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika

pok. 219
tel.: 58 347 16 85
e-mail: burbansk@pg.edu.pl

 

Michał Stawicki
Planista Wydziału Mechanicznego

pok. 219
tel. 58 347 11 45
e-mail: planista.wm@pg.edu.pl