Dziekanat

Budynek WM nr 40, pok. 219 - 221 i 235
e-mail: dziekanat.wm@pg.edu.pl
Fax : 58 347 1296

Godziny przyjęć:

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek   11.00 - 14.00
Środa - NIECZYNNY

Dodatkowo dyżury Dziekanatu dla studentów studiów niestacjonarnych w wybrane piątki
i soboty (harmonogram zjazdów i dyżurów)

 

Prodziekan ds. kształcenia

dr hab. inż. Mariusz Deja, prof. nadzw. PG

INFORMACJA DOTYCZĄCA GODZIN PRZYJĘĆ
PRODZIEKANA DS. KSZTAŁCENIA dr hab. inż. Mariusza Deji

         Informuję, że do dnia 09.03.2018r. zawieszone zostają godziny przyjęć Prodziekana ds. kształcenia dr hab. inż. M. Deji.

Wszystkie sprawy związane z przedłużeniem sesji, rejestracją na kolejny semestr oraz inne należy załatwiać w formie złożenia odpowiedniego podania/ wniosku o rejestrację.
Możliwość rozmowy z Prodziekanem ds. kształcenia po 12.03.2018r. uzyskają osoby, które złożą wcześniej stosowne dokumenty i zapoznają się z decyzją Prodziekana.

W imieniu Prodziekana ds. kształcenia
Kierownik Dziekanatu WM
mgr inż. Wioletta Braun

 

Prodziekan ds. Innowacji i Organizacji Dydaktyki

dr hab. inż. Paweł Śliwiński

Godziny przyjęć studentów studiów niestacjonarnych w pokoju 407:
Piątek 15:00-16:00
Sobota 14:00-15:00

 

Pracownicy dziekanatu

mgr inż. Wioletta Braun
kierownik sekcji

 • Kierowanie, nadzór i organizacja prac Dziekanatu

Budynek WM nr 40, pok. 221
tel. 58 347 28 67
e-mail: wbraun@pg.edu.pl

 

Joanna Dudkowska
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa studentów: Studia stacjonarne I i II stopnia, Mechanika i Budowa Maszyn,

Budynek WM nr 40, pok. 235
tel. 58 347 23 30
e-mail: joadudko@pg.edu.pl

 

inż. Karolina Samociuk - NIEOBECNA
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa doktorantów  - od 01.03.2018r. sprawy prowadzi mgr Małgorzata Gackowska
 • Studia niestacjonarne I i II stopnia, Mechanika i Budowa Maszyn – od 01.03.2018r. sprawy prowadzi Joanna Dudkowska

 

mgr Małgorzata Gackowska
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa studentów: Studia stacjonarne I i II stopnia, Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, Mechatronika
 • Sprawy stypendialne studentów
 • Domy studenckie

Budynek WM nr 40, pok. 220
tel.: 58 347 16 86
e-mail: malgacko@pg.edu.pl

 

mgr Magdalena Markowska
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa dydaktyczna kierunków: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Materiałowa, Energetyka

Budynek WM nr 40, pok. 219
tel. 58 347 16 85
e-mail: magmarko@pg.edu.pl

 

Joanna Smolarczyk
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa studentów: Studia stacjonarne I i II stopnia, Inżynieria Materiałowa, Energetyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Kredyty studenckie

Budynek WM nr 40, pok. 220
tel. 58 347 16 86
e-mail: joasmola@pg.edu.pl

 

mgr Aida Zoszczak
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa dydaktyczna kierunków: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technologie kosmiczne i satelitarne
 • Obsługa studentów obcokrajowców

Budynek WM nr 40, pok. 219
tel. 58 347 16 85
e-mail: 

 

dr inż. Sławomir Szymański
Planista WM

e-mail: slawomir.szymanski@pg.edu.pl