Dziekanat

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY DZIEKANATU WYDZIAŁU MECHANICZNEGO W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

Uprzejmie informuję, że w dniach od 23.12.2019r. do 27.12.2019r. Dziekanat Wydziału Mechanicznego będzie nieczynny.                                                                                     

Budynek WM nr 40, pok. 219 - 221 i 235
e-mail: dziekanat.wm@pg.edu.pl
Fax : 58 347 1296

Godziny przyjęć:

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek   11.00 - 14.00
Środa - NIECZYNNY

Dodatkowo dyżury Dziekanatu dla studentów studiów niestacjonarnych w wybrane piątki
i soboty (harmonogram zjazdów i dyżurów)

 

Prodziekan ds. kształcenia

dr hab. inż. Mariusz Deja, prof. uczelni

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek 11:00-12:00
Czwartek 12:00-13:00

 

Prodziekan ds. Innowacji i Organizacji Dydaktyki

dr hab. inż. Paweł Śliwiński, prof. uczelni

Godziny przyjęć studentów studiów niestacjonarnych w pokoju 407:
Piątek 15:00-16:00
Sobota 10:00-11:00

 

Pracownicy dziekanatu

mgr inż. Wioletta Braun
kierownik sekcji

 • Kierowanie, nadzór i organizacja prac Dziekanatu

Budynek WM nr 40, pok. 221
tel. 58 347 28 67
e-mail: wbraun@pg.edu.pl

 

Joanna Dudkowska
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa studentów: Studia stacjonarne I i II stopnia, Mechanika i Budowa Maszyn,

Budynek WM nr 40, pok. 235
tel. 58 347 23 30
e-mail: joadudko@pg.edu.pl

 

inż. Karolina Samociuk - NIEOBECNA
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa doktorantów  - od 01.03.2018r. sprawy prowadzi mgr Małgorzata Gackowska
 • Studia niestacjonarne I i II stopnia, Mechanika i Budowa Maszyn – od 01.03.2018r. sprawy prowadzi Joanna Dudkowska

 

mgr Małgorzata Gackowska
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa studentów: Studia stacjonarne I i II stopnia, Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, Mechatronika
 • Sprawy stypendialne studentów
 • Domy studenckie

Budynek WM nr 40, pok. 220
tel.: 58 347 16 86
e-mail: malgacko@pg.edu.pl

 

mgr Magdalena Markowska
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa dydaktyczna kierunków: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Materiałowa, Energetyka

Budynek WM nr 40, pok. 219
tel. 58 347 16 85
e-mail: magmarko@pg.edu.pl

 

Joanna Smolarczyk
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa studentów: Studia stacjonarne I i II stopnia, Inżynieria Materiałowa, Energetyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Kredyty studenckie

Budynek WM nr 40, pok. 220
tel. 58 347 16 86
e-mail: joasmola@pg.edu.pl

 

mgr Aida Zoszczak
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa dydaktyczna kierunków: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technologie kosmiczne i satelitarne
 • Obsługa studentów obcokrajowców

Budynek WM nr 40, pok. 219
tel. 58 347 16 85
e-mail: aida.zoszczak@pg.edu.pl

 

dr inż. Sławomir Szymański
Planista WM

e-mail: slawomir.szymanski@pg.edu.pl