Studenci I semestru studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

 

dot. wydawania tematów prac dyplomowych magisterskich

 

W dniu 07.06.2017r. zostaną Państwu udostępnione propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich. W załącznikach dostępnych pod adresem

 http://mech.pg.edu.pl/studenci/dyplomowanie/tematy-prac-dyplomowych

znajdą się zaproponowane tematy z podziałem na kierunek, rodzaj studiów (stacjonarne i niestacjonarne) oraz specjalności wraz z informacją o Katedrze dyplomującej.

W sprawie poznania szczegółów wybranego przez siebie tematu, w tym możliwości jego modyfikacji, należy zgłosić się do opiekuna proponującego temat. W przypadku zgłoszenia się większej liczby studentów do realizacji tematu, niż przewiduje opiekun pracy, konieczny jest wybór studentów zgodnie z zasadami przyjętymi przez Katedrę/Zespół. Po uzyskaniu przydziału tematu opiekun pracy sporządza kartę z tematem i zakresem pracy zgodnie ze wzorcem dostępnym w Wydziałowym Regulaminie Dyplomowania

(http://mech.pg.edu.pl/studenci/dyplomowanie/zasady-dyplomowania)

Jednocześnie wyjaśniam, że liczba proponowanych tematów jest większa od liczby tematów przewidzianych do realizacji w poszczególnych Katedrach.

W przypadku tematów prac zespołowych, na jednej karcie powinny widnieć nazwiska wszystkich współautorów oraz ich podpisy.

Na obecnym etapie nie ma możliwości składania tematu pracy zaproponowanego przez studenta (termin upłynął z dniem 12.05.2017r.).

Przydział tematów oraz wydanie kart tematów podpisanych przez studenta, opiekuna pracy oraz Kierownika Katedry zostanie zakończony dnia 23.06.2017r.

 

Dr hab. inż. Paweł Śliwiński

Prodziekan ds. Innowacji i Organizacji Dydaktyki 

 

Tematy prac dyplomowych dla studentów I semestru studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

KTMiAP TKiS_II st..pdf
KIMiS_ Lista_MiBM st II stopnia_niestacjonarne_2017.pdf
KIMiS_Lista_IM_st.II_stopnia_2017.pdf
KIMiS_Lista_IMM-M_st II stopnia_2017-18.pdf
KIMiS_Lista_MiBM_st II stopnia_2017-18.pdf
KIMiS_Lista_TKiS_st II stopnia_2017-18.pdf
KMiM propozycje_tematów_mgr_MiBM_2017 24 05 2017.pdf
KMiM propozycje_tematów_mgr_MiBM_NS_2017.pdf
KMiP propozycje tematów -IMM.pdf
KMiP propozycje tematów -ISB.pdf
KMiP propozycje tematów -Mechatronika uwagi koordynatora.pdf
KMiP propozycje tematów -MiBM - IDE.pdf
KMiP propozycje tematów -MiBM - niestacjonarne.pdf
KMiP propozycje tematów -MiBM.pdf
KMiP propozycje tematów -TKiS.pdf
KTMiAP MiBM_niestac_propozycje tematów 2017.pdf
KTMiAP MiBM_stacjonarne propozycja tematów 2017.pdf
TMiAP MiBM_IDE_tematy 2017.pdf
KMiM propozycje tematów_ mgr TKiS.pdf
KMiM propozycje_tematów_mgr_Mechatr_2017 uwagi koordynatora-8.pdf
KEiAP_tematy prac mgr.pdf

 

 

 

Studenci 6 semestru studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

 

dot. wydawania tematów projektów dyplomowych inżynierskich

 

W dniu 4 kwietnia 2016 r. zostaną Państwu udostępnione propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich. W załącznikach dostępnych pod adresem

 http://mech.pg.edu.pl/studenci/dyplomowanie/tematy-prac-dyplomowych

znajdują się zaproponowane tematy z podziałem na kierunek, rodzaj studiów (stacjonarne i niestacjonarne) oraz specjalności wraz z informacją o Katedrze dyplomującej.

W sprawie poznania szczegółów wybranego przez siebie tematu, w tym możliwości jego modyfikacji, należy zgłosić się do opiekuna proponującego temat. W przypadku zgłoszenia się większej liczby studentów do realizacji tematu, niż przewiduje opiekun pracy, konieczny jest wybór studentów zgodnie z zasadami przyjętymi przez Katedrę/Zespół. Po uzyskaniu przydziału tematu opiekun pracy sporządza kartę z tematem i zakresem pracy zgodnie ze wzorcem dostępnym w Wydziałowym Regulaminie Dyplomowania

(http://mech.pg.edu.pl/studenci/dyplomowanie/zasady-dyplomowania)

Jednocześnie wyjaśniam, że liczba proponowanych tematów jest większa od liczby tematów przewidzianych do realizacji w poszczególnych Katedrach.

W przypadku realizowanych projektów zespołowych, na jednej karcie powinny widnieć nazwiska wszystkich współautorów oraz ich podpisy.

Na obecnym etapie nie ma możliwości składania tematu projektu zaproponowanego przez studenta (termin upłynął z dniem 01.03.2017r.).

Przydział tematów oraz wydanie kart tematów podpisanych przez studenta, opiekuna pracy oraz Kierownika Katedry zostanie zakończony dnia 26.04.2017r.

 

Dr hab. inż. Paweł Śliwiński

Prodziekan ds. Innowacji i Organizacji Dydaktyki 

Tematy prac dyplomowych dla studentów 6 semestru studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

 

1. Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej

2. Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania - Inżynieria Materiałowa

3. Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania - Inżynieria Mechaniczno-Medyczna

4. Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania - Miechanika i Budowa Maszyn

5. Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania - Mechanika i Budowa Maszyn - niestacjonarne

6. Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania - Zarządzani i Inżynieria Produkcji

7. Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów -  Inżynieria Mechaniczno-Medyczna

8. Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów - Mechatronika

9. Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów - Mechanika i Budowa Maszyn

10. Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów - Mechanika i Budowa Maszyn - niestacjonarne

11. Katedra Mechaniki i Mechatroniki - Inżynieria Mechaniczno-Medyczna

12. Katedra Mechaniki i Mechatroniki - Mechatronika

13. Katedra Mechaniki i Mechatroniki - Mechanika i Budowa Maszyn

14. Katedra Mechaniki i Mechatroniki - Mechanika i Budowa Maszyn - niestacjonarne

15. Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji - Mechanika i Budowa Maszyn

16. Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji - Mechanika i Budowa Maszyn - niestacjonarne

17. Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (IWiNM)

18. Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIiISP)