Weryfikacja prac dyplomowych w zakresie ochrony własności intelektualnej