Stypendium Projakościowe - listy stypendystów - listopad 2016

Stypendium Doktoranckie - listy stypendystów - listopad 2016

* Lista stypendystów ŚSD WM nie uwzględnia doktorantów z IMP PAN, który finansuje stypendia doktoranckie ze swoich środków.

Stypendia IMP PAN 2016/2017

 

WKD wstępna lista rankingowa 2016/2017 - Update 6.11.2016

Przewidywany harmonogram działań  dotyczących stypendiów doktoranckich i projakościowych:

do 20.10.2016r (czwartek) - składanie wniosków,

do 28.10.2016r (piątek) -   rozpatrzenie wniosków przez WKD i przekazanie odnośników do wstępnych list rankingowych do Działu Spraw Naukowych

do 31.10.2016r (poniedziałek) - ogłoszenie wyników na stronie SDPG, stronach domowych wydziałowych studiów doktoranckich, stronie Działu Spraw Naukowych,

do 08.11.2016r (wtorek) - składanie odwołań do WKD,

do 22.11.2016r (wtorek) - rozpatrzenie odwołań przez WKD

do 29.11.2016r (wtorek) - ogłoszenie przez Prorektora ds. nauki listy doktorantów, którym przyznano stypendium