W dniu 22 kwietnia 2017 roku odbył się Zjazd Absolwentów Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej, rocznik 1966-1972. Spotkanie odbyło się w budynku Wydziału Mechanicznego w Sali Rady Wydziału. Uczestników zjazdu w imieniu Dziekana WMPG przywitał Prodziekan ds. Innowacji i Organizacji Dydaktyki dr hab. inż. Paweł Śliwiński, który w kilku słowach opowiedział o historii wydziału i poinformował zebranych o możliwościach kształcenia oraz badaniach naukowych prowadzonych na WM. W ramach programu absolwenci zwiedzili również laboratoria i sale wykładowe Wydziału Mechanicznego oraz Gmach Główny Politechniki Gdańskiej. Podczas dyskusji i spotkań kuluarowych wyrażono uznanie dla władz uczelni i wydziału za rozwój nowoczesnych stanowisk laboratoryjnych i infrastruktury badawczo-dydaktycznej. W spotkaniu uczestniczył prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek, absolwent Wydziału Budowy Maszyn rocznik 1972 oraz były Dziekan Wydziału Mechanicznego PG w latach 2008-2016. Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem w jednej z gdańskich restauracji. W zjeździe wzięły udział 52 osoby.