XXIII Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

Terminy i opłaty

 

Aby dokonać rejestracji proszę wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY

Opłata za seminarium:

 • Numer konta: PL 04 1140 2118 0000 4299 4700 1001 (mBank, Gdańsk)
 • Właściciel konta: EXCENTO Sp. z o.o.
 • Adres: ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Koszt uczestnictwa: 2300 PLN (dwa tysiące trzysta złotych) brutto
Opłata za osobę towarzyszącą: 1000 PLN (tysiąc złotych) brutto

 W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osoby biorącej udział w seminarium, nazwę instytucji oraz dopisek PTM2018.

W związku z opóźnieniem decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie alokacji środków finansowych na DS, uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dokonania płatności za uczestnictwo w Seminarium do końca czerwca 2018 roku. Faktury będą wystawiane z datą 1 czerwca 2018 roku i z 30-dniowym terminem płatności.

Przewidywane zakwaterowanie obejmuje głównie pokoje jednoosobowe

Opłata obejmuje:

 • Zakwaterowanie w hotelu i pełne wyżywienie w dniach 20-23.05 2018
 • Udział w imprezach towarzyszących (wycieczka, grill, bankiet)
 • Materiały Seminaryjne (tylko dla uczestników Seminarium)

Plan ramowy

Niedziela, 20.05.2018

17:00 - 18:00 Rejestracja uczestników

18:00 - 20:00 Obiadokolacja

20:00 - 23:00 Sala klubowa Hotelu Orle/Open Bar (4 h)

Poniedziałek, 21.05.2018

8:00 - 9:00 - Śniadanie

9:00 - 9:20 - Otwarcie Seminarium  - Prezes PTM prof. Piotr Kula 

9:20 - 10:30 - Sesja Plenarna

 • 9:20 - 9:50 Dziekan Wydziału Mechanicznego PG, prof. Dariusz Mikielewicz - "Wydział Mechaniczny PG: historia, teraźniejszość i przyszłość"
 • 9:50 - 11:00 Prof. Piotr Kula - "Inżynieria Materiałowa - tradycja, pozycja, wizja przyszłości"

11: 00 - 11:30 - Przerwa kawowa

11:30 - 13:30 - Sesja Plenarna

 • 11:30 - 12:15 Prof. Edward Guzik - "Wybrane zagadnienia z zakresu działalności Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych w ostatnim roku"
 • 12:15 - 12:45 Prof. Anita Olszówka-Myalska i dr Jacek Chrapoński - "Rozwój czasopisma  Inżynieria Materiałowa"
 • 12:45 - 13:20 Prof. Andrzej Zieliński "Nauka alogiczna, dziwna i powabna"

13:30 - 14:30 - Obiad

14:00 - 19:00 - Wycieczka do Muzeum Solidarności

20:00 - 24:00 - Uroczysta kolacja

Wtorek, 22.05.2018

8:00 - 9:00 - Śniadanie

9:00 - 10:30 - Sesja Plenarna: Dyskusja nad nową konstytucją dla nauki. Moderatorzy: prof. Jerzy Lis i prof. Paweł Zięba

10:30 - 10:45 - Przerwa kawowa

10:45 - 13:00 - Sesja Plenarna: Ciąg dalszy dyskusji nad nową konstytucją dla nauki. Moderatorzy: prof. Tomasz Babul i prof. Jerzy Sobczak

13:00 - 14:00 - Obiad

14:00 - 19:00 - Wycieczka - Rejs galeonem po Zatoce Gdańskiej

20:00 - 24:00 - Kolacja plenerowa

Środa, 23.05.2018

8:00 - 9:00 - Śniadanie

9:00 - 10:15 - Sesja Plenarna (posterowa)

 • Dyskusja nad współczesnymi osiągnięciami Inżynierii Materiałowej

10:15 - 10:30 Zamknięcie Seminarium - Prezes PTM prof. P. Kula

10:30 - Przerwa kawowa

12:30 - 14:00 - Obiad