XXIII Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

Organizatorzy

KOORDYNATOR: EXCENTO Sp. z o.o.

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

dr hab.inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

SEKRETARZ

dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek

CZŁONKOWIE KOMITETU

dr inż. Magdalena Jażdżewska

dr inż. Beata Majkowska-Marzec

mgr inż. Łukasz Bolewski

inż. Wojciech Połubok

mgr Maciej Zaremba

PATRONAT

Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze

Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny PG