XXIII Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

Tegoroczne seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego odbędzie się w Gdańsku i jest organizowane przez Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej. Jak co roku, Seminarium będzie okazją do wymiany poglądów na temat badań i kształcenia w zakresie inżynierii materiałowej. Podczas obrad XXIII Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego zaproszeni goście w swoich wystąpieniach zaprezentują najnowsze kierunki badań i zagadnienia dotyczące rozwoju dydaktyki w inżynierii materiałowej. Omówione zostaną także kwestie związane z komercjalizacją wyników badań, współpracą z przemysłem i udziałem polskich ośrodków naukowo-badawczych w programach UE.

Spotkanie będzie również okazją do uhonorowania Profesora dr hab. inż. Andrzeja Zielińskiego, który obchodzi w tym roku jubileusz 45-lecia pracy naukowej.

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w XXIII Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

Zaproszenie jest skierowane do członków Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

Więcej informacji