Rekrutacja na studia I stopnia (tzw. studia inżynierskie)

Termin: czerwiec/lipiec
oferowane kierunki:

Rekrutacja na studia II stopnia (tzw. studia magisterskie)

Termin: początek roku kalendarzowego
oferowane kierunki:

Rekrutacja na studia III stopnia

Termin: początek lipca
Studia doktoranckie "Współczesne technologie i konwersja energii" pozwalają na zdobycie tytułu doktora nauk technicznych w dyscyplinach:

  • Budowa i Eksploatacja Maszyn
  • Energetyka
  • Inżynieria Materiałowa