Zakres i cel działania:

 • Tworzenie przedsięwzięć gospodarczych z udziałem Wydziału Mechanicznego PG
 • Wykorzystanie specjalnych funduszy celowych służących tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych w gospodarce
 • Pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć gospodarczych
 • Wyrażanie opinii odnośnie celowości i rentowności przedsięwzięć gospodarczych
 • Udział w tworzeniu oferty edukacyjnej Wydziału (programy studiów, praktyk zawodowe, staże, stypendia itp.)
 • Kreowanie wizerunku Wydziału Mechanicznego PG jako Wydziału otwartego na problemy rozwojowe i gospodarcze regionu
 • Kreowanie wizerunku absolwenta PG przygotowanego do konkurowania z absolwentami innych Uczelni z Unii Europejskiej

 

Członkowie rady

 1. Tadeusz Bień - Wicedyrektor Delegatury NIK w Gdańsku
 2. Georgis Bogdanis - Dyrektor MicroSystem, Sopot
 3. Janusz Kaszyński - Prezes Zarządu KLIMAWENT S.A, Gdynia
 4. Jan Kozłowski - Marszałek Województwa Pomorskiego
 5. Tomasz Łasica - Prezes Polam - Rem S.A., Gdańsk
 6. Jarosław Mikielewicz - Członek Koresp. PAN, Dyr. IMP PAN, Gdańsk
 7. Piotr Soyka - Prezes Zarządu Gdańskiej Stoczni Remontowej S.A
 8. Piotr Śliwicki - Prezes Zarządu STU Ergo Hestia S.A.
 9. Andrzej Tersa - Prezes Zarządu ZEW ENERGA Sp. z o.o., Straszyn
 10. Bogusław Witkowski - Prezes Zarządu VBW Engineering, Gdynia

 

Przewodniczący:

mgr inż. Janusz Kaszyński
  Prezes Zarządu
KLIMAWENT S.A.
ul. Chwaszczyńska 194
81-571 Gdynia
tel.: (058) 629-64-80

 

Sekretarz rady:

prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk
kierownik Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów, Wydział Mechaniczny
tel (058) 347-19-37
(+48) 666-055-622