System fotowoltaiczny o nominalnej mocy elektrycznej 4,335 kW

 

System składa się z:

  • zestawu 17 modułów słonecznych firmy REC z serii Peak Energy, model REC 255PE, łączna powierzchnia efektywna zestawu 24,54 m2, łączna nominalna moc elektryczna zestawu 4,335 kW;
  • inwertera firmy SMA serii Sunny Boy SB3600TL;
  • monitora nasłonecznienia Sunny SensorBox;
  • modułu Sunny WebBox służącego do monitoringu parametrów pracy systemu.

Schemat funkcjonalny system:

Opis systemu:

System został zbudowany w układzie dwóch zestawów modułów słonecznych. W pierwszym zestawie zainstalowano 10 modułów, w drugim 7 modułów. Każdy z zestawów jest podłączony do inwertera poprzez odrębny obwód MPPT (Maximum Power Point Tracking). Inwerter zamienia prąd stały DC na zmienny AC, oraz monitoruje i nadzoruje pracę całego systemu fotowoltaicznego poprzez wbudowany system śledzenia maksymalnego punktu mocy (Optitrack). System ten, wyposażony w urządzenie do monitorowania nasłonecznienia Sunny Sensor oraz dwie niezależne linie PPPT, pozwala na „dostrajanie” się systemu fotowoltaicznego do aktualnych warunków nasłonecznienia. Do monitorowania pracy systemu służy moduł SMA Webbox, który umożliwia monitorowanie ilości pozyskiwanej energii w poszczególnych porach dnia jak i na przestrzeni roku oraz obserwować spadek ilości generowanej energii ze względu na zacienienie modułów. Wyniki pracy instalacji można obserwować lokalnie, na ekranie tabletu lub globalnie poprzez portal www.sunnyportal.com.

Monitoring parametrów pracy systemu:

System monitoringu pracy systemu umożliwia podgląd zarówno bieżących jak i historycznych parametrów pracy instalacji.monitoring systemu online: www.sunnyportal.com
login:
fotowoltaika.wm@pg.gda.pl
hasło:
fotowoltaika

Fotografie:

 

 

 Zakup instalacji został dosponsorowany
przez firmę Górski Energia
Zadanie: „Instalacja fotowoltaiczna na dachu Laboratorium Maszynowego Katedry
                 Energetyki i Aparatury Przemysłowej Zakładu Ekoinżynierii i Silników
                 Spalinowych Politechniki Gdańskiej”
Koszt kwalifikowany zadania: 44 280,00 PLN
Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 18 000,00 PLN
Forma dofinansowania - dotacja