Prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz, ur. 10.04.1941, Wilno

 

Absolwent Wydziału Maszynowego Politechniki Gdańskiej (1964). Na Wydziale Budowy Maszyn uzyskał stopień naukowy doktora (1968) pod opieką naukową prof. Jana Madejskiego i doktora habilitowanego (1972). Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1979 r. Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w latach 1998-2014.

Specjalizuje się w zagadnieniach szeroko pojętej hydrodynamiki i wymiany ciepła w zagadnieniach dwufazowych gaz-ciecz, a szczególnie wrzenia i kondensacji. Autor oryginalnej teorii wrzenia i kondensacji w przepływie, znajdującej uznanie w kraju jak i na świecie, jak również teorii rozpływu cie cieczy po powierzchni, czy teorii tzw. „płynnych żeber”. Członek rzeczywisty PAN (od 2014), członek korespondent PAN (2002). Jest Doktorem Honoris Causa trzech uczelni krajowych, tj. Politechniki Krakowskiej (2004), Koszalińskiej (2009) oraz Białostockiej (2014). Prezes Gdańskiego Oddziału PAN w latach 2011-2014.

Odbył staże naukowe w Instytucie Fizyki Ciepła AN ZSRR w Nowosybirsku, w Instytucie Wymiany Ciepła i Masy AN BSRR w Mińsku, w Massachusetts Institute of Technology, jak również w Uniwersytetach Delaware oraz Michigan. W latach 1981-1982 pracował w Brown University (Ivy League) w USA jako Visiting Professor. W 1986 w ramach stypendium DAAD przebywał w czterech uniwersytetach niemieckich, w 1988 roku - w trzech uniwersytetach amerykańskich (współpraca z Amerykańską Akademią Nauk), a w 1991 roku -w Kanadzie na zaproszenie Mc Master University. Opublikował ponad 200 prac. Wypromował 16 doktorów. Prowadzi działalność naukową i inżynierską związaną z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie energetyki, m.in. z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem nowych źródeł energii, a ostatnio - domową mikrosiłownią kogeneracyjną.

Od 1972 r. prowadził pracę dydaktyczną, początkowo w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie, a następnie w Politechnice Koszalińskiej jak też i w Politechnice Gdańskiej na Wydziale Budowy Maszyn, a później Fizyki i Matematyki Stosowanej. W r. 2010 został uhonorowany statuetką „Apollo”, a w 2011 r. - Buławą Energetyków za wkład do energetyki. Został wyróżniony: Złotym Feniksem przez Kapitułę Fundacji na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki w 2011r, Złotym Medalem absolwenta Politechniki Gdańskiej, Medalem  Trzydziestolecia Wydziału  Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej w 2014 oraz szeregiem innych wyróżnień uczelnianych. Jest Laureatem konkursu Subsydia dla Uczonych Fundacji Nauki Polskiej, nagród Wydziału IV Nauk Technicznych PAN , Premiera RP. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Oficerskim OOP.

Naukowiec, autor oryginalnej teorii wrzenia, energetyka, termodynamika i mechanika płynów