Przewód doktorski:

mgr inż. Katarzyna Kludzińska

mgr inż. Katarzyna Zasińska

mgr inż. Karol Centkowski

mgr inz. Paweł Załuski

mgr inż. Piotr Patrosz

mgr inż. Krzysztof Błauciak

mgr inż. Paweł Kortas

mgr. inż. Jerzy Krukowski

mgr. inż. Krzysztofa Majerskiego

mgr inż. Grzegoż Motrycz

mgr inz. Katarzyna A. Ronewicz

mgr inż. Krzysztof Samson

mgr inż. Milena Supernak-Marczewska

mgr inż. Aleksandra Świerczyńska

mgr inż. Paweł Wawrzyniak