Bogata oferta dydaktyczna Wydziału Mechanicznego obejmuje trzy stopnie studiów. Rekrutacja na studia I stopnia (tzw. studia inżynierskie) prowadzona jest w miesiącach czerwiec/lipiec na następujące kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Energetyka, Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, Inżynieria Materiałowa, Mechatronika. Rekrutacja na studia II stopnia (tzw. studia magisterskie) uruchamiana jest na początku roku kalendarzowego. Oferowane przez Wydział Mechaniczny kierunki magisterskie to: Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka, Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, Inżynieria Materiałowa, Mechatronika oraz Technologie Kosmiczne i Satelitarne. Rekrutacja na studia III stopnia uruchamiana jest w lipcu. Studia doktoranckie "Współczesne technologie i konwersja energii" pozwalają na zdobycie tytułu doktora nauk technicznych w dyscyplinach: Budowa i Eksploatacja Maszyn, Energetyka lub Inżynieria Materiałowa.

Wydział oferuje również studia w j. angielskim na kierunku Energetyka, specjalność Energy Technologies - studia I i II stopnia, oraz na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność International Design Engineer - studia II stopnia. Od roku akademickiego 2018/2019 na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn zostaną uruchomione studia I stopnia prowadzone w j. angielskim.

Szczegóły dotyczące rekrutacji