Władze wydziału

 

DZIEKAN

dr hab. inż. Paweł ŚLIWIŃSKIprof. uczelni

Budynek WM nr 40, pok. 307
tel. do Sekretariatu Dziekana: 347 20 32
fax. do Biura Wydziału: 347 10 25
e-mail: dziekani.wm@pg.edu.pl

e-mail: pawel.sliwinski@pg.edu.pl
 

PRODZIEKAN d/s NAUKI

prof. dr hab. inż. Michał WASILCZUK

Budynek WM nr 40, pok. 307
tel. do Sekretariatu Dziekana: 347 20 32
tel. do Katedry: 347 19 37
fax. do Biura Wydziału: 347 10 25
e-mail: dziekani.wm@pg.edu.pl
e-mail: mwasilcz
@pg.edu.pl

PRODZIEKAN d/s ROZWOJU

prof. dr hab. inż. Krzysztof KOSOWSKI

Budynek WM nr 40, pok. 307
tel. do Sekretariatu Dziekana: 347 20 32
tel. do Katedry: 347 19 29
fax. do Biura Wydziału: 347 10 25
e-mail: 
dziekani.wm@pg.edu.pl
e-mail: kosowski@pg.edu.pl

PRODZIEKAN d/s KSZTAŁCENIA

dr inż. Aleksandra Teresa WIŚNIEWSKA

Budynek WM nr 40, pok. 221
tel. do Dziekanatu: 347 28 67, 347 16 86
tel. do Katedry: 347 22 04
fax. do Biura Wydziału: 347 10 25
e-mail:
alewisni2@pg.edu.pl
e-mail: dziekanat.wm@pg.edu.pl

PRODZIEKAN d/s ORGANIZACJI DYDAKTYKI

dr inż. Magdalena JAŻDŻEWSKA

Budynek WM nr 40, pok. 221
tel. do Dziekanatu: 347 28 67, 347 16 86
tel. do Katedry: 347 26 98
fax. do Biura Wydziału: 347 10 25
e-mail: 
magdalena.jazdzewska@pg.edu.pl
e-mail: dziekanat.wm@pg.edu.pl

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY

inż. Wojciech POŁUBOK

Budynek WM nr 40, pok. 310
tel. do Biura Wydziału: 347 23 64; 347 19 14
fax. do Biura Wydziału: 347 10 25
e-mail: dyrekcja.wm@pg.edu.pl

e-mail: wojciech.polubok@pg.edu.pl