Władze wydziału

 

DZIEKAN

prof. dr hab. inż. Adam BARYLSKI

Budynek WM nr 40, pok. 307
tel. do Sekretariatu Dziekana: 347 20 32
fax. do Biura Wydziału: 347 10 25
e-mail: dziekani.wm@pg.edu.pl

e-mail: abarylsk@pg.edu.pl
 

PRODZIEKAN d/s NAUKI

prof. dr hab. inż. Krzysztof KALIŃSKI

Budynek WM nr 40, pok. 307/108
tel. do Sekretariatu Dziekana: 347 20 32
tel. do Katedry: 347 29 29
fax. do Biura Wydziału: 347 10 25
e-mail: dziekani.wm@pg.edu.pl
e-mail: 
kkalinsk@pg.edu.pl

PRODZIEKAN d/s INNOWACJI I ORGANIZACJI DYDAKTYKI

dr hab. inż. Paweł ŚLIWIŃSKI, prof. uczelni

Budynek WM nr 40, pok. 407
tel. do Dziekanatu: 347 28 67, 347 16 85
tel. do Katedry: 347 29 29
fax. do Biura Wydziału: 347 10 25
e-mail: 
pawel.sliwinski@pg.edu.pl
e-mail: dziekanat.wm@pg.edu.pl

PRODZIEKAN d/s KSZTAŁCENIA

dr hab. inż. Mariusz DEJA , prof. uczelni

Budynek WM nr 40, pok. 221
tel. do Dziekanatu: 347 28 67, 347 16 86
tel. do Katedry: 347-22-04
fax. do Biura Wydziału: 347 10 25
e-mail:
mdeja@pg.edu.pl
e-mail: dziekanat.wm@pg.edu.pl

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY

inż. Wojciech POŁUBOK

Budynek WM nr 40, pok. 310
tel. do Biura Wydziału: 347 23 64; 347 19 14
fax. do Biura Wydziału: 347 10 25
e-mail: dyrekcja.wm@pg.edu.pl

e-mail: wojciech.polubok@pg.edu.pl