Władze Wydziału:
Przewodniczący – Dziekan: prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prof. zw. PG
Prodziekan ds. Nauki: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński, prof. zw. PG
Prodziekan ds. Innowacji i Organizacji Dydaktyki: dr hab. inż. Paweł Śliwiński, prof. nadzw. PG
Prodziekan ds. Kształcenia: dr hab. inż. Mariusz Deja, prof. nadzw. PG

Nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi:
prof. dr hab. inż. Adam Barylski, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Dionizy Czekaj, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Jerzy A. Ejsmont, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kosowski, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. zw. PG
dr hab. inż. Adam Boryczko, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Marek Galewski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Mirosław Gerigk, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Ryszard Jasiński, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Piotr Mioduszewski, prof. nadzw. PG
dr hab. inz. Marian Piwowarski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Grzegorz Rogalski, adj. PG
dr hab. inż. Grzegorz Ronowski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Stanisław Taryma, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. nadzw. PG
dr hab. Agata Lisińska-Czekaj, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Stefan Dzionk, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Szymon Grymek, adj. PG
dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, adj PG
dr hab. inż. Waldemar Karaszewski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Zbigniew Kneba, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Krzysztof Lipiński, adj. PG
dr hab. inż. Jacek Łubiński, adj. PG
dr hab. inż. Artur Olszewski, adj. PG
dr hab. inż. Leszek Osiecki, adj. PG
dr hab. inż. Agnieszka Ossowska, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Dariusz Fydrych, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Jan Wajs, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Michał Wodtke, adj. PG
dr hab. inż. Wiktoria Wojnicz, prof. nadzw. PG

Przedstawiciele NA:
dr inż. Jacek Barański, st. wykładowca PG
dr inż. Leszek Dąbrowski, st. wykładowca PG
dr inż. Marcin Jewartowski, st. wykładowca PG
dr inż. Michał Landowski, adj. PG
dr inż Beata Majkowska-Marzec, st. wykładowca PG
dr inż. Hanna Smoleńska, st. wykładowca PG
dr inż. Aleksandra Świerczyńska, adj. PG
dr inż. Piotr Patrosz, adj. PG
dr inż. Maciej Wierzbowski, st. wykładowca PG

Przedstawiciele pracowników administracyjnych i inżynieryjno-technicznych:
mgr inż. Wioletta Braun, kierownik dziekanatu
mgr Beata Szczęsna-Raczkowska, specjalista
mgr Jolanta Zagórska, gł. specjalista kierujący zespołem
inż. Wojciech Połubok, dyrektor administracyjny

Przedstawiciel Środowiskowego Studium Doktoranckiego: mgr inż. Magda Dziaduszewska, mgr inż. Marcin Wekwejt

Przedstawiciel ZNP na PG : dr inż. Sławomir Makowski, st. wykładowca PG 

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność":  dr inż. Krzysztof Gerlach, st. wykładowca PG 

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:

 • Agnieszka Boguszewska
 • Błażej Czesny
 • Natalia Dynderz
 • Patrycja Zimny
 • Jakub Cywiński
 • Paweł, Kłoczko
 • Sebastian Szambor
 • Edyta Nowak
 • Kamil Zalewski
 • Miłosz Tomaszewski
 • Sebastian Brucki
 • Kornel Kucharczyk

Sekretarze: 
dr inż. Michał Mazur, st. wykładowca PG
dr inż. Magdalena Jażdżewska, adj. PG