Władze Wydziału:
Przewodniczący – Dziekan: prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prof. zw. PG
Prodziekan ds. Nauki: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński, prof. zw. PG
Prodziekan ds. Innowacji i Organizacji Dydaktyki: dr hab. inż. Paweł Śliwiński, adiunkt PG
Prodziekan ds. Kształcenia: dr hab. inż. Mariusz Deja, prof. nadzw. PG

Nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi:
prof. dr hab. inż. Adam Barylski, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż Dionizy Czekaj, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Jerzy A. Ejsmont, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kosowski, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Tadeusz Stolarski, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Jan A. Szantyr, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. zw. PG
dr hab. inż. Adam Boryczko, prof. nadzw. PG
dr hab. inz. Marek Galewski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Mirosław Gerigk, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki, prof. nadzw. PG
dr hab. inz. Marian Piwowarski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Stanisław Taryma, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. nadzw. PG
dr hab. Agata Lisińska-Czekaj, adj. PG
dr hab. inż. Stefan Dzionk, adj. PG
dr hab. inż. Szymon Grymek, adj. PG
dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, adj PG
dr hab. inż. Waldemar Karaszewski, adj. PG
dr hab. inż. Zbigniew Kneba, adj. PG
dr hab. inż. Krzysztof Lipiński, adj. PG
dr hab. inż. Artur Olszewski, adj. PG
dr hab. inż. Leszek Osiecki, adj. PG
dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek, st. wykładowca PG

Przedstawiciele NA:
dr inż. Leszek Dąbrowski, st. wykładowca PG
dr inż. Dariusz Fydrych, st. wykładowca PG
dr inż. Michał Landowski, adj. PG
dr inż. Jacek Łubiński, st. wykładowca PG
dr inż. Hanna Smoleńska, st. wykładowca PG
dr inż. Jan Wajs, st. wykładowca PG
dr inż. Maciej Wierzbowski, st. wykładowca PG

Przedstawiciele pracowników administracyjnych i inżynieryjno-technicznych:
mgr inż. Wioletta Braun, kierownik dziekanatu
mgr inż. Jerzy Gliwiński, specjalista
mgr Jolanta Zagórska, gł. specjalista kierujący zespołem
inż. Wojciech Połubok, dyrektor administracyjny

Przedstawiciel Środowiskowego Studium Doktoranckiego: mgr inż. Michał Bartmański

Przedstawiciel ZNP na PG : dr inż. Sławomir Makowski, st. wykładowca PG 

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność":  dr inż. Krzysztof Gerlach, st. wykładowca PG 

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:

  • Piotr Adamczyk
  • Agnieszka Boguszewska
  • Patrycja Fijało
  • Wojciech Hroboni
  • Paulina Karpińska
  • Damian Litwin
  • Tomasz Madyda
  • Michał Przymorski
  • Przemysław Rudziński
  • Daniel Scheffler

Sekretarze: 
dr inż. Michał Mazur, adiunkt PG
dr inż. Magdalena Jażdżewska, adiunkt PG