Władze Wydziału:
Przewodniczący – Dziekan: prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prof. zw. PG
Prodziekan ds. Nauki: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński, prof. zw. PG
Prodziekan ds. Innowacji i Organizacji Dydaktyki: dr hab. inż. Paweł Śliwiński, adiunkt PG
Prodziekan ds. Kształcenia: dr hab. inż. Mariusz Deja, prof. nadzw. PG

Nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi:
prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Jerzy A. Ejsmont, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Tadeusz Stolarski, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Jan A. Szantyr, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kosowski, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Adam Barylski, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż Dionizy Czekaj, prof. zw. PG
dr hab. inż. Adam Boryczko, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Mirosław Gerigk, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki, prof. nadzw. PG
dr hab. Agata Lisińska-Czekaj, adj. PG

dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Stanisław Taryma, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, adj PG
dr hab. inż. Stefan Dzionk, adj. PG

dr hab. inz. Marek Galewski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Szymon Grymek, adj. PG
dr hab. inż. Waldemar Karaszewski, adj. PG
dr hab. inż. Zbigniew Kneba, adj. PG
dr hab. inż. Krzysztof Lipiński, adj. PG
dr hab. inż. Artur Olszewski, adj. PG
dr hab. inż. Leszek Osiecki, adj. PG
dr hab. inz. Marian Piwowarski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. nadzw. PG

Przedstawiciele NA:
dr inż. Dariusz Fydrych, st. wykładowca PG
dr inż. Leszek Dąbrowski, st. wykładowca PG
dr inż. Michał Landowski, adj. PG
dr inż. Jacek Łubiński, st. wykładowca PG
dr inż. Hanna Smoleńska, st. wykładowca PG
dr inż. Jan Wajs, st. wykładowca PG
dr inż. Maciej Wierzbowski, st. wykładowca PG

Przedstawiciele pracowników administracyjnych i inżynieryjno-technicznych:
mgr inż. Wioletta Braun, kier. dziekanatu
mgr inż. Jerzy Gliwiński, specjalista
mgr Jolanta Zagórska, gł. specjalista kierujący zespołem

inż. Wojciech Połubok, dyrektor administracyjny

Przedstawiciel Środowiskowego Studium Doktoranckiego:

mgr inż. Piotr Andrzejewski

Przedstawiciel ZNP na PG :

dr inż. Sławomir Makowski, st. wykładowca PG 

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" 

dr inż. Krzysztof Gerlach, st. wykładowca PG 

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:

  • Piotr Adamczyk
  • Agnieszka Boguszewska
  • Patrycja Fijało
  • Wojciech Hroboni
  • Paulina Karpińska
  • Damian Litwin
  • Tomasz Madyda
  • Michał Przymorski
  • Przemysław Rudziński
  • Daniel Scheffler

Sekretarze: 
dr inż. Michał Mazur, adiunkt PG
dr inż Beata Świeczko-Żurek, adiunkt PG