Władze Wydziału:
Przewodniczący – Dziekan: dr hab. inż. Paweł Śliwiński, prof. uczelni
Prodziekan ds. Nauki: prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk
Prodziekan ds. Rozwoju: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kosowski
Prodziekan ds. Organizacji Dydaktyki: dr inż. Magdalena Jażdżewska
Prodziekan ds. Kształcenia: dr inż. Aleksandra Wiśniewska

Nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi:
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz
dr hab. inż. Mariusz Deja, prof. uczelni
dr hab. inż. Dariusz Fydrych, prof. uczelni
dr hab. inż. Marek Galewski, prof. uczelni
dr hab. inż. Szymon Grymek, prof. uczelni
dr hab. inż. Ryszard Jasiński, prof. uczelni
dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski
dr hab. inż. Jacek Łubiński, prof. uczelni
dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. uczelni

Przedstawiciele NA:
dr inż. Michał Bartmański, adiunkt
dr inż. Marek Chodnicki, adiunkt
dr inż. Michał Landowski, adiunkt
dr inż. Sławomir Szymański, adiunkt
dr inż. Aleksandra Świerczyńska, adiunkt
dr inż. Jacek Tomków, adiunkt 

Przedstawiciele pracowników administracyjnych i inżynieryjno-technicznych:
inż. Wojciech Połubok, dyrektor administracyjny
mgr Beata Szczęsna-Raczkowska, specjalista
mgr Jolanta Zagórska, gł. specjalista kierujący zespołem