W ramach projektu inżynierskiego projekt i wykonanie:

  • Krzysztof Bobrowski
  • Wojciech Boniek
  • Paweł Bukowaski
  • Paweł Szczepański

Pod kierownictwem: prof. dr hab. inż. Jerzego Ejsmonta