W dniach 14-16.10.2019 r. w Ośrodku Wypoczynkowym ORLE w Gdańsku Sobieszewie odbyła się 61. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza. Była to kolejna edycja najważniejszej konferencji spawalniczej w kraju i jednej z najstarszych w Europie. Organizowana jest co dwa lata przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, a w latach nieparzystych przez inne wiodące ośrodki naukowe i przemysłowe zajmujące się inżynierią spajania. W latach 2013 i 2019 jej organizację powierzono Zespołowi Inżynierii Spajania PG, którego członkowie działali we współpracy z Oddziałem Gdańskim Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) oraz firmą Linde Gaz Polska sp. z o.o. W tym roku przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego był prof. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski a sekretarzem dr inż. Aleksandra Świerczyńska. Tegoroczne wydarzenie pod hasłem: "Spawanie w XXI wieku – domena ludzi czy robotów" zgromadziło ponad 150 uczestników z wiodących ośrodków naukowych :  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz partnerów z przemysłu: LOTOS, CRIST, ESAB, Abicor Binzel, HEG, DINSE, NST, Pema, Bureau Veritas, Fronius, Fanuc, HMS, IPG Photonics, Multimet, Cloos Polska, Optotom. Patronat medialny objęły redakcje czasopism: Przegląd Spawalnictwa oraz Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Na Konferencji obecny był również prof. dr hab. inż. Adam Barylski, dziekan Wydziału Mechanicznego PG, który zabrał głos podczas rozpoczęcia obrad wskazując swoje uznanie dla aktywności i zorganizowania środowiska spawalników.

Podczas konferencji przedstawiono 31 referatów w 7 sesjach plenarnych oraz 12 plakatów w sesji posterowej.  Prezentacje dotyczyły wielu aspektów rozwoju technologii spajania i cięcia materiałów w różnych gałęziach przemysłu. Prelegenci często nawiązywali do wiodącego hasła konferencji  podkreślając silny trend w kierunku automatyzacji i robotyzacji procesów spawalniczych. Zwracali uwagę na relacje pomiędzy maszynami, robotami i człowiekiem – operatorem tych urządzeń, którego rola nadal pozostaje wiodącą, natomiast wzrastają  wymagania stawiane dzisiejszym  inżynierom spawalnikom.

Podczas konferencji, oprócz sesji referatowych i sesji posterowej zorganizowana została wystawa techniczna gdzie partnerzy Konferencji prezentowali najnowsze rozwiązania techniczne firm oraz przedstawiali oferty współpracy. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wycieczka uczestników Konferencji do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.