Zespół ds. Zamówień Publicznych

Agnieszka Biszewska
specjalista

pok.: 308
tel.: 58 347 28 04
e-mail: agnbisze@pg.edu.pl

 • Przygotowanie postępowań ZP;
 • Zamówienia publiczne - doradztwo;
 • Obsługa administracyjna wydziału pod kątem zamówień publicznych
 • Przygotowanie zamówień wspólnych.

 

Agnieszka Kwidzińska
starszy referent

pok.: 308
tel.: 58 347 28 04
e-mail: agnkwidz@pg.edu.pl

 •     Przygotowanie postępowań ZP;
 •     Zamówienia publiczne - doradztwo;
 •     Obsługa administracyjna wydziału pod kątem zamówień publicznych
 •     Przygotowanie zamówień wspólnych. 

 

Jolanta Sagan
specjalista

pok.: 308
tel.: 58 347 28 04
e-mail: jolsagan@pg.edu.pl

 • Przygotowanie postępowań ZP;
 • Zamówienia publiczne - doradztwo;
 • Obsługa administracyjna wydziału pod kątem zamówień publicznych
 • Przygotowanie zamówień wspólnych.