Zespół ds. Zamówień Publicznych

Agnieszka Biszewska
starszy specjalista

Budynek WM nr 40, pok. 308
tel.: 58 347 28 04
e-mail: agnbisze@pg.edu.pl

  • Przygotowanie postępowań ZP;
  • Zamówienia publiczne - doradztwo;
  • Obsługa administracyjna wydziału pod kątem zamówień publicznych
  • Przygotowanie zamówień wspólnych.

 

Anna Szerszyńska
specjalista

Budynek WM nr 40, pok. 308
tel.: 58 347 28 04
e-mail: anna.szerszynska@pg.edu.pl

  • Przygotowanie postępowań ZP;
  • Zamówienia publiczne - doradztwo;
  • Obsługa administracyjna wydziału pod kątem zamówień publicznych
  • Przygotowanie zamówień wspólnych.