Zespół ds. techniczno-gospodarczych

pok.: 304
tel.: 58 347 13 38
e-mail: 

 •     Nadzór nad stanem technicznym budynków Wydziału;
 •     Zgłoszenia, zlecenia- usterki, awarie;
 •     Koordynacja remontów i modernizacji;
 •     Transport wewnętrzny, przeprowadzki;
 •     Przesyłki kurierskie;
 •     Zakup gotówkowy- rozliczanie;
 •     Zamówienia na chemię gosp. i środki czystości;
 •     Utylizacja materiałów eksploatacyjnych;
 •     Dystrybucja- dostawy sukcesywne.

Mirosław Myler
technik – administrator budynków
pok.: 020 budynek Nanotechnologii B (18)
tel.: 58 347 27 56
e-mail: mirmyler@pg.edu.pl

 •     Nadzór nad stanem technicznym budynków Wydziału;
 •     Zgłoszenia, zlecenia- usterki, awarie;
 •     Koordynacja remontów i modernizacji;
 •     Transport wewnętrzny, przeprowadzki;
 •     Przesyłki kurierskie;
 •     Zakup gotówkowy- rozliczanie;
 •     Zamówienia na chemię gosp. i środki czystości;
 •     Utylizacja materiałów eksploatacyjnych;
 •     Dystrybucja- dostawy sukcesywne.