Zespół ds. techniczno-gospodarczych

Adam Wiącek
starszy technik - administrator budynków
Budynek WM nr 40, pok. 305 
tel.: 58 347 13 38
e-mail: adam.wiacek@pg.edu.pl

Mirosław Myler
technik – administrator budynków
pok.: 020 budynek Nanotechnologii B (18)
tel.: 58 347 27 56
e-mail: mirmyler@pg.edu.pl

  •     Nadzór nad stanem technicznym budynków Wydziału;
  •     Zgłoszenia, zlecenia- usterki, awarie;
  •     Koordynacja remontów i modernizacji;
  •     Transport wewnętrzny, przeprowadzki;
  •     Przesyłki kurierskie;
  •     Zakup gotówkowy- rozliczanie;
  •     Zamówienia na chemię gosp. i środki czystości;
  •     Utylizacja materiałów eksploatacyjnych;
  •     Dystrybucja- dostawy sukcesywne.