Zespół ds. Informatyzacji

Wojciech Jarosiński
informatyk
pok: 209
tel.: 347 29 52

  • Administracja wydziałowej sieci komputerowej;
  • Rozbudowa sieci komputerowej;
  • Usuwanie awarii sieci;
  • Ochrona danych osobowych.

 

Artur Urbański
specjalista informatyk
email: zapmech@pg.edu.pl
pok.: 305
tel.: 347 19-01

  • Obsługa sprzętu komputerowego
  • Drobne naprawy sprzętu komputerowego
  • Obsługa i utrzymanie w sprawności sprzętu multimedialnego
  • Aktualizacja informacji na serwerze

 

Adrian Wojnowski
starszy technik
email: adrwojno@pg.edu.pl
pok. 305
tel.: 347-19-01

  • techniczna obsługa komputerów w laboratoriach Wydziału.

Przed wysłaniem emaila zapoznaj się z tym -> INFO