Sekretariat Dziekana

Gabriela Wołoszyk
starszy specjalista

Budynek WM nr 40, pok. 307
tel.: 58 347 20 32
e-mail: dziekani.wm@pg.edu.pl
fax: 58 347 10 25

  • Prowadzenie sekretariatu dziekana oraz prodziekana ds. nauki;
  • Sprawy osobowe nauczycieli akademickich;
  • Dokumentacja wydziału;
  • Współpraca z biurem wydziału oraz sekretariatami katedr.