Sekretariat Dziekana

Gabriela Wołoszyk
specjalista

pok.: 307
Wydział Mechaniczny, budynek nr 40
tel.: 58 347 20 32
e-mail: gwolosz@mech.pg.gda.pl
fax: 58 347 10 25

  • Prowadzenie sekretariatu dziekana oraz prodziekana ds. nauki;
  • Sprawy osobowe nauczycieli akademickich;
  • Dokumentacja wydziału;
  • Współpraca z biurem wydziału oraz sekretariatami katedr.