Sekcja Finansowa


Grażyna Szczęsna-Kościelna
główny specjalista

Budynek WM nr 40, pok. 312
tel.: 347 11 29, 347 24 66
e-mail: ksiegg@pg.edu.pl

 • Działalność statutowa - koszty, rozliczenia, analiza wydatków, sporządzanie wydruków;
 • Rejestr umów cywilno - prawnych;
 • Ewidencja prac zleconych;
 • Rozliczenia wynagrodzeń, karty pracy, przyznawane limity.

Marcin Godzwon

specjalista - kierownik sekcji

Budynek WM nr 40, pok. 312
tel.: 347 11 29
e-mail: margodzw@pg.edu.pl

 • Obsługa programu księgowego e-Kwestura, dekretacja i wprowadzanie dokumentów;
 • Obsługa księgowa polskich projektów badawczych: analiza kosztów, raporty;
 • Analiza kosztów;
 • Obsługa finansowa umownej działalności badawczej (BZ).

 

Beata Węgrzyniak
specjalista
Budynek WM nr 40, pok. 312
tel: 58 347 23 99
e-mail: beawegrz@pg.edu.pl

 • Klasyfikacja i ewidencja majątku;
 • Zarządzanie i Ubezpieczanie majątku
 • Rozliczenia z majątku i ewidencji ilościowej; Sprawy kradzieży; Majątek Trwały,
 • Kontrola inwentaryzacyjna;
 • Obsługa finansowo księgowa (działalność dydaktyczna i KW)
 • Obsługa programu księgowego TETA