DZIEKANAT

Budynek Wydziału Mechanicznego (40) - Kampus PG

Pracownicy dziekanatu

mgr inż.Wioletta Braun
kierownik sekcji

 • Kierowanie, nadzór i organizacja prac Dziekanatu

Budynek WM nr 40, pok. 221
tel. 58 347 28 67
e-mail: wbraun@pg.edu.pl

 

Karolina Samociuk - NIEOBECNA
starszy referent

 • Obsługa doktorantów  - od 01.03.2018r. sprawy prowadzi mgr Małgorzata Gackowska-Janeczko
 • Studia niestacjonarne I i II stopnia, Mechanika i Budowa Maszyn – od 01.03.2018r. sprawy prowadzi Joanna Dudkowska

 

Joanna Dudkowska
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa studentów: Studia stacjonarne I i II stopnia, Mechanika i Budowa Maszyn,
 • Praktyki studenckie
 • Dyplomy

Budynek WM nr 40, pok. 235
tel. 58 347 23 30
e-mail: joadudko@pg.edu.pl

 

mgr Małgorzata Gackowska-Janeczko
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa studentów: Studia stacjonarne I i II stopnia, Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, Mechatronika
 • Sprawy stypendialne studentów
 • Domy studenckie

Budynek WM nr 40, pok. 220
tel.: 58 347 16 86
e-mail: malgacko@pg.edu.pl

mgr Magdalena Markowska
Starszy referent administracyjny

 • Obsługa dydaktyczna kierunków: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Energetyka, Inżynieria Materiałowa

Budynek WM nr 40, pok. 219
tel.: 58 347 16 85
e-mail: magmarko@pg.edu.pl

 

Joanna Smolarczyk
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny

 • Obsługa studentów: Studia stacjonarne I i II stopnia, Inżynieria Materiałowa, Energetyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Kredyty studenckie

Budynek WM nr 40, pok. 220
tel. 58 347 16 86
e-mail: joasmola@pg.edu.pl

 

mgr Aida Zoszczak
Starszy referent administracyjny

 • Obsługa dydaktyczna kierunków: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technologie kosmiczne i satelitarne
 • Obsługa studentów obcokrajowców

Budynek WM nr 40, pok. 219
tel.: 58 347 16 85
e-mail: 

 

dr inż. Sławomir Szymański
Planista WM

e-mail: planista.wm@pg.edu.pl