Wojciech Połubok
dyrektor administracyjny wydziału
Budynek WM nr 40, pok. 310
tel.: 58 347 10 80
e-mail: dyrekcja.wm@pg.edu.pl
e-mail: wojciech.polubok@pg.edu.pl

Budynek Wydziału Mechanicznego (40) - Kampus PG

 

Jolanta Zagórska
główny specjalista kierujący zespołem
Budynek WM nr 40, pok: 310
tel: 58 347 19 14, 58 347 23 64
e-mail: jzagorsk@pg.edu.pl

 •     Prowadzenie sekretariatu dyrektora administracyjnego;
 •     Sprawy osobowe nie NA;
 •     Delegacje krajowe i zagraniczne;
 •     Ubezpieczenia-wyjazdy zagraniczne;
 •     Wystawianie dokumentów - zaliczki; itp.;
 •     Rada konsultacyjna

Katarzyna Czarnecka
główny specjalista - koordynator ds. funduszy pomocowych
Budynek WM nr 40, pok: 304
tel.: 58 348 64 35
e-mail: katczarn@pg.edu.pl

 •     Opracowywanie wniosków i sprawozdań z działalności statutowej wydziału;
 •     Parametryzacja – przygotowanie i opracowanie materiałów do ankiety MNiSW;
 •     Raporty z prac naukowo-badawczych wydziału;
 •     Koordynowanie i przygotowywanie wniosków z funduszy unijnych 2014-2020;
 •     Pomoc merytoryczna przy sporządzaniu wniosków o płatność i sprawozdań

 

Marzena Konsur

specjalista
Budynek WM nr 40, pok. 310
tel.: 58 347 19 14
e-mail: markonsu@pg.edu.pl

 •     Sprawy socjalne pracowników;
 •     Równoważny czas pracy;
 •     Rozliczenia telefoniczne;
 •     Sprawy BHP;
 •     Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy