Przewodniczący rady
prof dr hab inż. Michał Wasilczuk przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 13:30 - 14:30 w pokoju 307-sekretariat Dziekana

Obsługą administracyjną rady zajmuje się mgr Gabriela Wołoszyk, pokój 307.

Skład Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna 

 

 • prof. dr hab. inż. Janusz Tadeusz Cieśliński
 • dr hab. inż. Mariusz Deja, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Antoni Ejsmont
 • dr hab. inż. Marek Galewski, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Grażyna Teresa Grelowska
 • dr hab. inż. Szymon Grymek, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kaliński
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Andrzej Korczewski
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kosowski
 • prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk
 • dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Krzysztof Lipiński, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Przemysław Mikielewicz
 • dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Paweł Śliwiński, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek, prof.uczelni
 • dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Jan Wajs, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk
 • dr hab. inż. Wiktoria Wojnicz, prof. uczelni
   
 • dr inż. Karol Niklas
 • dr inż. Aleksandra Świerczyńska