Rozprawy doktorskie dopuszczone do obrony na podstawie przepisów obowiązujących od 1.10.2019 r.

Imię i nazwisko Rozprawa doktorska Streszczenie Recenzje Metryczka
       

Podmiot udostępniający: Politechnika Gdańska
Wytworzył informację: Rektor - prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN
Czas wytworzenia informacji:    .2019
Wprowadził informację:  (wpisać osobę) – Biuro Wydziału Mechaniczego
Czas udostępnienia informacji:    .2019