mgr inż. Piotr Soyka, ur. 31.12.1943, Świętochłowice

 

Absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Gdańskiej (1968) oraz Studium Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Po studiach, w 1972 r. rozpoczął pracę w Gdańskiej Stoczni Remontowej (GSR). Zaczynał jako mistrz, później był m.in. budowniczym statków i kierownikiem wydziału. Zawodowe doświadczenia zdobywał także w Portugalii, Szwecji i Angoli. W 1978 pracował w Szwecji jako koordynator budowy największego w Europie doku pływającego dla stoczni w Goeteborgu. W 1980 roku został dyrektorem naczelnym Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu, która znajdowała się w trudnej sytuacji ekonomicznej. W ciągu kilku lat doprowadził do uzdrowienia stoczni i osiągnięcia przez nią najlepszych wyników w branży. W 1984 r. powrócił do GSR na stanowisko dyrektora produkcji, następnie od roku 1987 przebywał w Angoli jako kierownik polskiej grupy dydaktyków kształcących w zawodach morskich. W 1989 roku, po wygraniu konkursu, przy rekomendacji Rady Pracowniczej i związków zawodowych stanął na czele GSR, najpierw jako dyrektor naczelny, a potem jako prezes zarządu.

Pozostawał nim przez 20 lat. Przeprowadził stocznię przez skomplikowaną drogę przekształceń własnościowych od przedsiębiorstwa państwowego do firmy prywatnej, dokonał jej restrukturyzacji i całkowitej reorientacji rynkowej.

Dzięki prywatyzacji 15 marca 2001 roku GSR im. J. Piłsudskiego SA, Piotr Soyka zapoczątkował budowę stoczniowej grupy kapitałowej, która stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych światowych marek w gospodarce morskiej. Od 2011 roku stoi na jej czele jako prezes zarządu Remontowa Holding SA.

Piotr Soyka przez wiele lat działał także w samorządzie, m.in. jako radny, a także przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej w Sejmiku Województwa Pomorskiego. Kierował pracami Rady Sponsorów obchodów tysiąclecia Gdańska, przewodniczył  Społecznemu Komitetowi Wsparcia Euro 2012. Stał na czele organizacji branżowych (Forum Okrętowe) i biznesowych (Gdański Klub Biznesu). Jest także laureatem wielu nagród i odznaczeń państwowych i resortowych, wśród nich Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski (2002 r.), nadanego za wybitne zasługi dla rozwoju przemysłu stoczniowego.