Wyrazy głębokiego współczucia

prof. dr. hab. inż. Januszowi Cieślińskiemu

z powodu śmierci

ŻONY

składają

Dziekan i Rada Wydziału Mechanicznego,
Pracownicy Katedry Energetyki i Aparatury Przemysłowej
oraz  Pracownicy i Studenci Wydziału Mechanicznego PG

 

Wyrazy głębokiego współczucia

Magdalenie Markowskiej

z powodu śmierci

MATKI

składają
Koleżanki i Koledzy z Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Na PG powstaje nowoczesne laboratorium metrologiczne Konkurs Kosmos i Autonomia Electroceramic Thin Films: Technology, Properties and Applications
Aktualności
Doktoranci
Oferty Pracy
Galeria
Konferencje
Stypendia
Dla pracowników

Stypendium Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Od dnia 1 października do dnia 25 października 2020 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi...

Stypendia Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska na rok ak. 2020/2021.

Wnioski należy złożyć w Dziekanacie WM p. 220 w terminie do 25.09.2020 r. https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/stypendia-dla-studentow-jednorazowe-i-roczne,a,12340 ...

SPOTKANIE SPOTKANIE ONLINE Z FIRMĄ SYLVADREWNO

SPOTKANIE ONLINE Z FIRMĄ SYLVADREWNO
Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wiosenno - letnie spotkania online z pracodawcami”. Dowiecie się wszystkiego na temat pracy i praktyk w SYLVA oraz z chęcią udzielimy wyczerpujących...

XV XV edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gliwic

XV edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gliwic
Prezydent Miasta Gliwice ogłosił kolejną XV edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta Gliwice. Regulamin konkursu  dostępny jest także na stronie: ...

The The Beijing Institute of Technology International Summer Program ‘Cloud lessons’

The Beijing Institute of Technology International Summer Program ‘Cloud lessons’
Our partner university BiT (Beijing Institute of Technology) offers a free online summer program. The program focuses on the Chinese culture sharing. Students who are interested in this course please...

   

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.