Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny

 

Budynek Wydziału Mechanicznego (40) - Kampus PG

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Sekretariat Dziekana

tel.: 58 347 20 32
fax. 58 347 10 25
e-mail: dziekani.wm@pg.edu.pl

Biuro Wydziału

tel.: 58 347 23 64
fax. 58 347 10 25
e-mail: dyrekcja.wm@pg.edu.pl

Kontakt dla studentów

Dziekanat
Budynek WM nr 40, pok. 219 - 221 i 235
e-mail: dziekanat.wm@pg.edu.pl
tel.: 58 347 16 85/86
fax. 58 347 12 96