Na hasło "IMPLANTY 2019" 

zniżki w wybranych hotelach

Tematyka:

Nadzieje i dylematy w nowoczesnej implantologii, w szczególności z obszaru:

 • ortopedii,
 • kardiochirurgii,
 • inżynierii tkankowej,
 • inżynierii twarzowo-szczękowej i stomatologicznej,
 • biomechaniki, 
 • aparatury medycznej.

Grupa docelowa:

 • pracownicy naukowi,
 • lekarze-implantolodzy,
 • producenci implantów i aparatury medycznej,
 • brokerzy technologii,
 • studenci kierunków i specjalności biomedycznych.

Czas i miejsce:

28-29 czerwca 2019 r.,

Gmach Główny (Aula)

Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Polska

⇒ Zobacz na mapie