Dołącz na FB:

Szanowni Państwo,

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie jesteśmy zmuszeni do podjęcia trudnej decyzji o przeniesieniu III edycji Ogólnopolskiej Konferencji IMPLANTY na przyszły rok.

Jako organizatorzy wciąż mamy zapał i energię do przygotowywania i pracy na rzecz wspólnego spotkania. Pragniemy, żeby III Ogólnopolska Konferecja IMPLANTY była nie tylko okazją do poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń, ale też bezpiecznym forum nauki dla wszystkich uczestników wydarzenia. Tym samym wyrażamy głęboką nadzieję, że przyszły rok okaże się bardziej przyjazny i przychylny naszym planom.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do śledzenia na bieżąco strony głównej konferencji, za pośrednictwem której będziemy informować o działaniach, planach i postępach związanych z tym wydarzeniem.

Do zobaczenia w 2021 roku!

Z życzeniami zdrowia,
Komitet Organizacyjny

Formy wystąpienia

  • Wykład plenarny: 20 min + 10 min dyskusja
  • Prezentacja 10 min + 5 min dyskusja
  • Komunikat: 5 min
  • Poster

 

 

Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM

Publikacja

Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów oferuje możliwość bezpłatnej publikacji pełnych artykułów nadsyłanych na konferencję w czasopiśmie "Engineering of Biomaterials".

Informacje o czasopiśmie wraz z instrukcją dla autorów dostępne są na stronie http://biomat.krakow.pl/pl/czasopismo

Prosimy o przesyłanie artykułów na adres mailowy: konferencja-implanty.wm@pg.edu.pl

Termin: 31.05.2020

 

 

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne oferuje możliwość publikacji w czasopiśmie "Implantologia Stomatologiczna".

Informacje o czasopiśmie wraz z instrukcją dla autorów dostępne są na stronie https://implantologiastomatologiczna.pl/