Dołącz na FB:

Formy wystąpienia

  • Wykład plenarny: 20 min + 10 min dyskusja
  • Prezentacja 10 min + 5 min dyskusja
  • Komunikat: 5 min
  • Poster

 

 

Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM

Publikacja

Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów oferuje możliwość bezpłatnej publikacji pełnych artykułów nadsyłanych na konferencję w czasopiśmie "Engineering of Biomaterials".

Informacje o czasopiśmie wraz z instrukcją dla autorów dostępne są na stronie http://biomat.krakow.pl/pl/czasopismo

Prosimy o przesyłanie artykułów na adres mailowy: konferencja-implanty.wm@pg.edu.pl

Termin: 31.05.2019

 

 

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne oferuje możliwość publikacji w czasopiśmie "Implantologia Stomatologiczna".

Informacje o czasopiśmie wraz z instrukcją dla autorów dostępne są na stronie https://implantologiastomatologiczna.pl/