E-mail: konferencja-implanty.wm@pg.edu.pl

Strona: https://mech.pg.edu.pl/konferencja-implanty/

Tel:  +48 58 347 19 63

 https://www.facebook.com/events/2577477712305428/

Adres do korespondencji:
Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania
Zespół Biomateriałów
ul. Narutowicza 11/12
80- 233 Gdańsk

Z dopiskiem: „IMPLANTY 2020"