Komitet Naukowy

Przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. zw. PG

 

Zespół Biomateriałów, Politechnika Gdańska

więcej

Dr hab. inż. Agnieszka Ossowska, prof. nadzw. PG

Zespół Biomateriałów, Politechnika Gdańska

więcej

Dr hab. Tomasz Goryczka, prof. nadzw. UŚ

Zakład Badań Strukturalnych, Uniwersytet Śląski

więcej

Prof. dr hab. inż. Jolanta Baranowska, prof. zw. ZUT

Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. zw. WAT

Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej,
Wojskowa Akademia Techniczna


więcej

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła, prof. zw. AGH

Katedra Biomateriałów i Kompozytów,
Akademia Górniczo-Hutnicza


więcej

Dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. nadzw. PW

Zakład Projektowania Materiałów, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska


więcej

Dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. nadzw. PG

Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, Politechnika Gdańska

więcej

Dr hab. inż. Rafał Wiglusz, prof. nadzw. INTiBS PAN

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, Polska Akademia Nauk

 

Prof. dr hab. nauk med. Małgorzata Lewandowska-Szumieł, prof. zw. WUM

Laboratorium Inżynierii Tkankowej,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. nadzw. PG

Katedra Inżynierii Biomedycznej,
Politechnika Gdańska

 

Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray, prof. zw. ZUT

Zakład Materiałów Funkcjonalnych i Biomateriałów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny


więcej

Prof. dr hab. med. Andrzej Wojtowicz, prof. zw. WUM

Zakład Chirurgii Stomatologicznej,
Warszawski Uniwersytet Medyczny


więcej

Dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. nadzw. UG

Katedra Chemii Biomedycznej, Uniwersytet Gdański

więcej

Dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. nadzw. PG

Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Politechnika Gdańska

więcej

Prof. dr hab. n. farm. Grażyna Ginalska, prof. zw. UML

Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

więcej

Dr n. med. Krzysztof Dowgierd

Centrum Wad Twarzoczaszki Chirurgii Twarzowo-Szczękowej z Oddziałem Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie chirurgii Twarzowo-Szczękowej i Rekonstrukcyjnej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztyniewięcej

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda, prof. zw. PŚ

Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska

więcej

Dr hab. inż. Kamila Żelechowska, prof. nadzw. PG

Katedra Fizyki Ciała Stałego, Politechnika Gdańska

więcej

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń, prof. zw. PW

Wydział Inżynierii Materiałowej,
Politechnika Warszawska


więcej

Dr hab. inż. Witold Walke, prof. nadzw. PŚ

Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska

więcej

Dr hab. n. med. Marta Pokrywczyńska

Zakład Medycyny Regeneracyjnej,
Bank Komórek i Tkanek, Collegium Medicum im.
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
więcej

Dr hab. inż. Krzysztof Rokosz, prof. nadzw. PK

Zespół Bioinżynierii i Elektrochemii Powierzchni, Politechnika Koszalińska

 

Dr hab. inż. Agata Dudek, prof. nadzw. PCz

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska


więcej