Komitet Naukowy

Przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński

 

Zespół Biomateriałów, Politechnika Gdańska

więcej

Dr hab. inż. Agata Dudek, prof. PCz

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska


więcej

Prof. dr hab. n. farm. Grażyna Ginalska

Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

więcej

Prof. dr hab. Andrzej Kotarba

Grupa Chemia Powierzchni i Materiałów,
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela

Klinika Ortopedii, Traumatologii i Medycyny Sportowej w Warszawie

więcej

Prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski

Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Wojskowa Akademia Techniczna

więcej

Prof. dr hab. Stanisław Mitura

Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechniki Łódźkiej

 

Prof. dr hab. inż. Ewa Sawosz-Chwalibóg

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


więcej

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła

Katedra Biomateriałów i Kompozytów, Akademia Górniczo-Hutnicza

więcej

Dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG

Katedra Chemii Biomedycznej, Uniwersytet Gdański

więcej

Dr hab. inż. Krzysztof Rokosz, prof. PK

Zespół Bioinżynierii i Elektrochemii Powierzchni, Politechnika Koszalińska

 

Prof. dr hab. med. Andrzej Wojtowicz

Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

więcej